Vis studentum.no som: Mobil

Barnevern i et flerkulturelt samfunn - Bachelor

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Heltid
3 år
Bachelor
Oppstart: Høst - Porsgrunn
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Barnevern i et flerkulturelt samfunn - Bachelor

Barnevern i et flerkulturelt samfunn

Bachelor i Barnevern i et flerkulturelt samfunn

Ønsker du å jobbe med barnevern i et flerkulturelt samfunn? Barnevernspedagogutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge gir deg kunnskap, holdninger og ferdigheter til å jobbe med utsatte barn og unge, deres familie og nærmiljø.

Studiet gir deg kompetanse om forhold i et flerkulturelt samfunn som best ivaretar barn og ungdoms utvikling, og legger vekt på forebyggende miljø- og aktivitetsarbeid, kommunikasjon med mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn og forståelse for barnevernsarbeid i et kulturelt mangfold. 

Hva lærer jeg?

En barnevernspedagog skal kunne bidra til at utsatte barn og unge får trygge oppvekstvilkår uavhengig av kulturell og sosial bakgrunn. Arbeidet skal bygge på likeverd, respekten for enkeltindividets integritet og sette brukermedvirkning og brukerperspektiv i fokus.

Barnevern i et flerkulturelt samfunn er organisert i teoretiske og praktiske emner fordelt på tre studieår. Hvert emne er studiepoenggivende, og antall studiepoeng legger rammen for undervisningens omfang, pensum og studentens arbeidsinnsats. Det forventes at en heltidsstudent arbeider sirka 40 timer hver uke med studiene.

Yrkesmuligheter

Utdanningen er relevant i alt forebyggende arbeid med barn og unge innen kultur, fritid, barnehage og skolesektoren, samt andre områder der kompetanse om barns utvikling og oppvekst er i fokus. Barnevernspedagoger har en særlig kompetanse i metodisk tiltaksarbeid med barn, unge og deres familier/omsorgspersoner i det kommunale, og statlige barnevernet.

Studiet gir grunnlag for opptak til ulike masterstudier og videreutdanninger. Ved HSN kan du ta Master i forebyggende arbeid med barn og unge, samt videreutdanninger i Samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner, Psykisk helsearbeid og Barnevern i et minoritetsperspektiv.

Mulighet for utenlandsopphold

Det legges tilrette for at studenter i tredje studieår får mulighet til å søke praksisstudier internasjonalt over 12 uker. Alle studenter kan i prinsippet søke. Det vil bli foretatt en helhetsvurdering av kandidatene, ut fra gjeldende kriterier for de aktuelle utvekslingsstudiene.

For kontakt eller mer informasjon om Barnevern i et flerkulturelt samfunn - Bachelor, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Studiet gir grunnlag for opptak til ulike masterstudier og videreutdanninger.

Opptakskrav/Søknad

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Søkere som ikke fyller kriteriene for generell studiekompetanse, men som fyller 25 år i løpet av opptaksåret, kan søke opptak etter egne regler knyttet til en realkompetanse vurdering. Universitetet i Sørøst-Norge har egen handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Kostnader

Gratis, men semesteravgift påløper.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Barnevern i et flerkulturelt samfunn - Bachelor.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Barnevern i et flerkulturelt samfunn - Bachelor:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Cecilie jobber med å ta vare på ...

Cecilie Marie Norberg jobber som barnevernkonsulent i Asker barneverntjeneste. Jobben fikk hun allerede før hun var ferdig med studiene, og hun tror mye skyldes at hun valgte å dra på utveksling gjennom HSN.

Les mer