Vis studentum.no som: Mobil

Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Nettstudier, Notodden
Deltid
Støttet av lånekassen

Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere

Er du utdannet lærer eller pedagog? Vil du ha kompetanse som barnehagelærer? Bli med på å gi barn en god start på livet!

Hvem passer studiet for?

Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere er del av en tilleggsutdanning rettet mot personer med annen treårig pedagogisk høgskoleutdanning enn barnehagelærerutdanning, som ønsker å styrke sin kompetanse eller få fast tilsetting i barnehage. Studiet Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere (30 stp) gir i kombinasjon med studiet Småbarnspedagogikk for andre enn barnehagelærere (30 stp), en videreutdanning som kvalifiserer til å jobbe som pedagogisk leder i barnehage dersom du har en av disse utdanningene:

 • Utdanning som grunnskolelærer 1-10 (tidligere allmennlærer)
 • Utdanning som faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1.klassetrinn)
 • Utdanning som spesialpedagog
 • Utdanning som barnevernspedagog
 • Kateket
 • Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk
 • Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

I tillegg kreves minst 20% ansettelse i barnehage.

I barnehagen jobber vi med mange fag og kunnskapsområder: Barns utvikling, lek og læring, Kunst, kultur og kreativitet, Språk, tekst og matematikk, Natur, helse og bevegelse, Samfunnsfag, religion, livssyn og etikk, Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid. Hvordan kan vi arbeide for å ivareta barndommens egenverdi, og legge til rette for gode leke- og læringsmiljø? Hvordan kan vi skape en inkluderende barnehage til barns beste og bidra til at barn får et positivt forhold til seg selv og andre? Hvordan kan barnehagen og skolen samarbeide for å gi barn en god overgang fra barnehage til skole? Dette og mange andre områder vil du lære mer om på studiet.

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!