Vis studentum.no som: Mobil

Barnehagelærer - Bachelor, Vestfold

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Heltid/deltid
6 semester (heltid) eller 8 semester (deltid)
Bachelor
Oppstart: Høst - Horten
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Barnehagelærer - Bachelor, Vestfold

barn som leker

Barnehagelærer – Vestfold (heltid og deltid)

Alle behøver superhelter, også de aller minste av oss. Bli barnehagelærer og skap en utfordrende, lærerik og trygg hverdag for barn gjennom lek og utforskning. Som pedagogisk leder får også du kompetanse til å lede personalgrupper.

Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr barnehagelærerutdanning (bachelor) i Vestfold, Porsgrunn, Drammen, Notodden og som nett- og samlingsbasert studium.

HVORFOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING?

Vet du hva en barnehagelærer er? Det er den som gjenkjenner og dekker et barns behov for trøst og omsorg, slik at barnet opplever trygghet og kjærlighet selv om mor, far og andre foresatte ikke er tilstede. En barnehagelærer er den som lærer barnet å ta del i leken med de andre, slik at barnet utvikler forståelse for samspill og samarbeid. Det er den som utfordrer barnet til å ta det siste steget opp klatresteinen, slik at barnet får kjenne på mestringsfølelse og gleden av å nå et mål. En barnehagelærer er med andre ord et forbilde og en rollemodell. En superhelt for de aller minste av oss.

Barnehagelærerutdanning på deltid

Velger du å studere på deltid, vil du de tre første årene ha undervisning to faste dager per uke. Det kan imidlertid forekomme at det blir en ekstra undervisningsdag enkelte uker i 6. semester

Vær oppmerksom på at i siste studieår er all undervisning på heltid. All praksis i alle semestre er på heltid.

DETTE LÆRER DU

På studiet tilegner du deg kunnskap om hvordan barn lærer, om hvordan de utvikler seg språklig og motorisk og om deres skaperevne og bevegelsesglede. I tillegg gir studiet lederutdanning, slik at du som har en lederspire i magen lærer om kommunikasjon og samspill mellom mennesker. Dette er kunnskap du kan bruke til å utvikle trygge og omsorgsfulle miljøer for ansatte.

Studiet gir deg gode muligheter til å observere, reflektere og diskutere ulike sider ved det å arbeide med barn i barnehage. Det er 100 dager praksis i studiet. På denne måten blir du godt kjent med ulike barnehagers praksis og praksislærerens profesjonsutøvelse. Dette er nyttig for deg på din vei mot jobb som barnehagelærer. 

Kunne du tenke deg å bli en slik betydningsfull helt, der din innsats og kunnskap om og for barn har innvirkning på barns utvikling? I tilfelle er dette studiet for deg. Barnehagelærerutdanning gir bachelorgrad og kompetanse slik at du blir kvalifisert til arbeid som pedagogisk leder, styrer og opptak på master knyttet til barnehagefeltet.

NÆRHET TIL ARBEIDSLIVET

I barnehagelærerutdanningen har vi et nært samarbeid med våre partnerbarnehager. I studiet har du veiledet praksis fordelt over alle semestrene. Du deltar på personal- og foreldremøter gjennom året, du er i barnehagen for å observere, undersøke og prøve ut ulike faglige problemstillinger som en del av undervisningen, og barna og/eller praksislærer kan delta i eksamen eller prosjekter som foregår på skolen.

Praksisopplæringen skal omfatte minimum 100 dager, 95 dager i barnehage og fem dager med fokus på overgang og sammenheng mellom barnehage og skole. 

SKAFF DEG INTERNASJONAL ERFARING

Du kan ta deler av barnehagelærerutdanningen i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Universitetet i Sørøst-Norge har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

For kontakt eller mer informasjon om Barnehagelærer - Bachelor, Vestfold, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre utdanningsmuligheter

Med barnehagelærerutdanning er du kvalifisert til disse mastergradene ved Universitetet i Sørøst-Norge:

Du kan også søke enkeltemner i relevante masterstudier.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse.

Eksterne søkere kan bare søke overflytting til barnehagelærerutdanning ved USN til tredje studieår.

TILLEGGSKRAV

  • Politiattest
  • Medisinsk testing

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Det er også krav til medisinsk testing hvis du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer. Dette dokumenteres ved studiestart.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Barnehagelærer - Bachelor, Vestfold.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Barnehagelærer - Bachelor, Vestfold:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!