Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 16. november 2021 🎓💻 Les mer

Bachelor i sykepleie

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Heltid
Ringerike
Bachelor
Oppstart: Høst - Ringerike
Søknadsfrist: 2021-04-15
Ja

Bachelor i sykepleie

Ønsker du en spennende jobb med nye utfordringer hver dag? En jobb der du får brukt mange sider av deg selv? Da kan sykepleierutdanning være noe for deg.

Ja takk, jeg vil ha oppdatert informasjon om helse- og sosialfag!

Hvorfor velge bachelor i sykepleie?

Med en bachelorgrad i sykepleie kan du søke om autorisasjon som sykepleier. Som sykepleier har du en spennende jobb med nye utfordringer hver dag. Du kan jobbe med mennesker i alle aldre – fra fødsel til død – både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, innenfor psykisk helse og rus og mange andre områder både i Norge og i utlandet.

Som sykepleier vil du alltid møte faglige utfordringer og hele tiden utvikle deg teoretisk og personlig, uavhengig av hvilken sektor i helsetjenesten du velger å jobbe i.

Sykepleierens funksjoner er mange, og inngår i alt fra forebyggende og helsefremmende, behandlende – lindrende – rehabiliterende funksjoner, fagutviklende – undervisende funksjoner og administrative funksjoner.

Sykepleieyrket er ansvarsfullt og krevende, men også variert og givende. Det er et fagfelt i rivende utvikling med økende krav til kompetanse.

Hva slags jobb får du?

Behovet for sykepleiere er stort, og arbeidsmulighetene er utallige, både i offentlig og privat sektor og i inn- og utland. Sykepleiere jobber i alle felt i helsetjenesten: sykehus, sykehjem, psykisk helsearbeid, offshore, hjemmesykepleie, forebyggende helsearbeid i offentlig og privat sektor, offentlig og privat legepraksis, bedriftshelsetjeneste, ambulansetjenesten og i internasjonale hjelpeorganisasjoner. 

Fremtidens sykepleiere vil også få en sentral rolle i samarbeidet mellom ulike helseprofesjoner og sektorer i helsetjenesten, og tverrprofesjonelt samarbeid er et viktig tema innenfor helsetjenesten generelt og i sykepleiens fag og funksjon spesielt.

Gjennomsnittlig startlønn for en sykepleier ansatt i kommune eller fylkeskommune (KS- 1/12-2017)) var 524.508 kroner inklusiv ulempetillegg.

Kliniske studier

Praksis -og praksisrettede studier utgjør halvparten av sykepleierstudiet. I praksisstudier får du anledning til å anvende teoretisk og praktisk kunnskap og utøve profesjonens verdier. Det tette samarbeidet mellom lærer, praksisveileder og student legger til rette for et godt læringsmiljø, og gir deg som student et godt grunnlag for å lære hvordan møte de faglige og personlige utfordringer sykepleiere møter i et moderne samfunn. Du får studere, lære og praktisere sykepleie i medisinske og kirurgiske avdelinger, i poliklinikker, i sykehjem, hjemmesykepleie og psykisk helsearbeid. Du får også erfaringer fra forebyggende helsearbeid, og innblikk i svangerskaps- og barselomsorg.

Dette lærer du på bachelor i sykepleie

En sykepleier jobber med mennesker og har fokus på hvordan sykdom og behandling påvirker pasientens liv. Derfor er temaer som helse, livsglede, mestring og hverdagsrehabilitering viktige i utdanningen.

Som sykepleier trenger du en solid teoretisk kunnskapsbase. Derfor er 50 prosent av studiet en innføring i naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige og sykepleievitenskapelige kunnskapsområder; som blant annet anatomi/fysiologi, farmakologi, sykdomslære og mikrobiologi, psykologi, pedagogikk, etikk, ledelse – og administrasjon og sykepleie.

Det legges stor vekt på integrering og bruk av teori fra ulike kunnskapsområder i ferdighetstrening og kliniske studier.

Vi legger vekt på studentaktive læringsformer, har moderne øvingsposter og et høyteknologisk simuleringssenter, som brukes aktivt i undervisningen gjennom hele studiet.

Vi er kjent for tett og god dialog med våre studenter gjennom hele studieløpet, og legger stor vekt på at du er aktiv og tar ansvar for egen læring. Derfor står aktiviteter som caseoppgaver, praktisk ferdighetstrening, gruppediskusjoner og oppgaveseminar sentralt, i tillegg til selvstudier og forelesninger.

Det forventes at du som heltidsstudent jobber cirka 40 timer hver uke med studiene dine. I kliniske studier (som varer mellom seks og ti uker per praksisperiode) er det obligatorisk med 30 timer per uke.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av din sykepleierutdanning i utlandet. Det kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, tverrkulturelle fagkompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har nettverksavtaler og bilaterale avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner i Norden – Europa – Nord-Amerika, Afrika og Asia

Videre sykepleierutdanning

Sykepleierutdanningen kvalifiserer deg til mange ulike videreutdanninger og mastergrader både ved USN og andre institusjoner.

USN tilbyr både monofaglige og flerfaglige mastergrader:

 • Klinisk helsearbeid
 • Helsefremmende arbeid
 • Anestesisykepleie
 • Intensivsykepleie
 • Jordmorfag
 • Forebyggende arbeid med barn og unge
 • Avansert klinisk sykepleie

Vi tilbyr også et doktorgradsløp i personorientert helsearbeid.

Er du interessert i etter- og videreutdanning innen sykepleie og helsefag finner du hele tilbudet her.

For kontakt eller mer informasjon om Bachelor i sykepleie, vennligst fyll inn en interessemelding.

Studiefakta, Tittel m.m

180 studiepoeng

Kostnader

Kontakt skolen for mer informasjon.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Bachelor i sykepleie.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Bachelor i sykepleie:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!