Vis studentum.no som: Mobil

Bachelor i radiografi

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Bachelor
Drammen
Heltid
Støttet av lånekassen

Bachelor i radiografi

I dette studiet får du kunnskapen og erfaringen du trenger for å bruke avansert teknologi innen bildediagnostikk og behandling. Samtidig som du lærer å utøve pleie og omsorg i krevende situasjoner.

Hvorfor radiografi?

Radiografi er læren om hvordan vi framskaffer nødvendig bildemateriale for å oppdage, behandle eller lindre sykdom ved hjelp av avansert teknologi som røntgen, isotoper, ultralyd eller magnetisk resonans. Vi kaller dette bildediagnostiske undersøkelser.

En radiograf har et stort ansvar og en viktig rolle i det helsefaglige teamet. Radiografer er høyt spesialiserte, og det er ingen andre yrkesgrupper som uten videre kan gjøre det en radiograf gjør. Radiografer jobber med medisinsk strålebruk, avansert teknologi og til tider svært utfordrende omsorg. Dessuten må en radiograf være i stand til å takle situasjoner der det kreves raske avgjørelser og handling.

Bildematerialet som radiografene fremskaffer skal gi legene, og øvrige behandlere, gode forutsetninger for å stille riktig diagnose og for å gi pasientene korrekt behandling. Den teknologiske utviklingen gjør at radiografens rolle er dynamisk, og faget krever stadig oppdatering. En radiograf blir aldri utlært.

Det er radiografer med videreutdanning i stråleterapi som gir strålebehandling til pasienter som har fått kreft, og som har det faglige ansvaret for pasientene når de kommer til undersøkelse og behandling ved en stråleterapeutisk avdeling. Du må kunne forklare pasientene og de pårørende hvordan slike undersøkelser og behandlinger foregår, og ha et ønske om å gi det enkelte mennesket omsorg og respekt i en teknologisk hverdag.

Hva slags jobb får du?

Med en bachelorutdanning i radiografi får du en utfordrende jobb i spenningsfeltet mellom teknologi og omsorg. De fleste radiografer jobber i helsevesenet, mange av dem på sykehus, i avdelinger for stråleterapi, nukleærmedisin og bildediagnostikk. Mange jobber også ved private røntgeninstitutter.

Radiografutdanningen kan også gi deg et grunnlag for å jobbe med undervisning, forskning, i industriell radiografi eller i firmaer som produserer røntgenutstyr, kontrastmidler og lignende.

Vi har spurt de som har fullført bachelor-, masterstudier og lærerutdanninger om jobbmuligheter etter endt utdanning. 95 prosent av våre studenter innen helse- og sosialfag var i jobb et halvt år etter endt utdanning.

Kontakt med arbeidslivet

I løpet av studiet vil du bli godt kjent med arbeidslivet og yrket du utdanner deg til.

Gjennom ferdighetstrening i et sykehus, og praksis ved sykehus og private røntgeninstitutter, vil du få veiledning av radiografer. På denne måten får du både viktig erfaring og blir godt forberedt til jobben. Du vil også møte radiografer fra praksisfeltet som veiledere og undervisere på universitetet.

Som radiografstudent vil du også jobbe med prosjekter som forutsetter samarbeid med både medstudenter og andre fremtidige kollegaer ute i praksisfeltet.

Dette lærer du på bachelor i radiografi

Undervisningsformen er en kombinasjon av forelesning, elektroniske læringsressurser, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening/simulering. Teori og praksis går hånd i hånd gjennom hele utdanningen. I løpet av praksisstudiene får du kunnskap og faglig innsikt i samarbeid med erfarne og profesjonelle yrkesutøvere.

Du skal lære å jobbe med de utfordringer og dilemmaer som preger hverdagen til helsepersonell. Praksisstudiene foregår i ulike helseforetak og røntgeninstitutt i Sørøst-Norge.

Utdanningen gir deg kunnskap om stråling og medisinsk strålebruk, menneskets anatomi, fysiologi, helse og sykdom, og hvordan dette inngår i radiografi som fag og hvordan dette påvirker profesjonsutøvelsen. Du får også kunnskap om rutiner for strålevern, kvalitetsutvikling og dokumentasjon av utført arbeid. Gjennom studiet vil du også utvikle din evne til etisk refleksjon og få innsikt i viktige føringer i det helsevesenet du som radiograf vil jobbe i.

Studiet foregår på campus Drammen, der du kan ta del i et voksende og engasjerende studentmiljø. Les mer om studentlivet i Drammen:

Livet som student i Drammen er innmari bra. (...) Du blir del av et voksende studentmiljø i en storby som har omtrent alt det unge mennesker er ute etter

Drammen-student Erik André Ruud

Les også

5 grunner til å studere radiografi

Teknologi + omsorg = sant! Dette regnestykket motiverte radiografistudenten vår, Gihan Saleyy. Hun og flere andre radiografistudenter deler her sine tanker om hvorfor radiografutdannelsen er så spennende.

Videre utdanningsmuligheter

USN tilbyr:

  • Masterutdanning innen klinisk helsearbeid med spesialisering i radiografi: Stråling i diagnostikk og behandling.
  • Videreutdanning i intervensjonsradiografi (deltid)
  • Videreutdanning i tolkning og beskrivelse av skjelettrøntgenbilder (i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus og NTNU – Gjøvik) (deltid)

Andre høgskoler/universiteter tilbyr:

  • Videreutdanning i stråleterapi, medisinsk digital bildebehandling, MR, CT, mammografi og barneradiografi.
  • I tillegg har radiografer adgang til alle tverrfaglige studietilbud for helsepersonell


Hold deg oppdatert

Få nyttig og inspirerende informasjon om helsefag. Vi vil sende deg studentintervjuer, praktisk informasjon og karrieremuligheter.

Meld meg på

 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av radiografi i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

  • Utveksling for radiografi

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!