Bachelor
Ingen anmeldelser

Bachelor i nautikk

Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Bachelor i nautikk

Visste du at over nitti prosent av verdenshandelen fraktes med skip? Ved å studere nautikk, kan du bli sjøkaptein og lede skip på tvers av kontinentene. Du får en lederutdanning som åpner for spennende jobbmuligheter i hele den maritime næringen.

Hvorfor nautikk?

Norge som en ledende havnasjon har stort behov for deg som kan seile fremtidens skip.

Mye skjer innen grønn skipsfart, og raske endringer stiller økende krav til kompetanse. En bachelor i nautikk gir deg kunnskapen og ferdighetene som er nødvendig for å tilpasse deg og næringen til en stadig mer digitalisert virkelighet.

Studiet er en lederutdanning som også gjør deg svært attraktiv på jobbmarkedet. Etter oppnådd fartstid har du muligheten til å seile som kaptein på alle typer skip over hele verden.

Du kan glede deg til en spennende karriere til havs. 

Hva slags jobb får du?

Skipsoffiserer med opparbeidet fartstid til ulike sertifikat har gode arbeidsmuligheter over hele verden.

Du er kvalifisert til å jobbe både til sjøs og på land i hele den maritime næringen. På skip kan du jobbe som styrmann, overstyrmann og kaptein. I havner kan du jobbe som blant annet havnefogd og havnesjef.

Du er også kvalifisert til å jobbe som sjøkaptein etter endt fartstid ombord. Som kaptein er du øverste leder på et skip med ansvar for både mannskap, passasjerer, last og utstyr. 

På rederikontorer kan du for eksempel jobbe som operatør eller inspektør. Du kan også jobbe offshore på rig som operatør i kontrollrom eller satse på en karriere i marinen eller i den maritime utstyrsindustrien.

Kontakt med arbeidslivet

Vi vil at du skal være godt rustet for det yrkeslivet som møter deg etter studiene. Derfor sørger vi for at du får et innblikk i arbeidslivet gjennom hele utdanningen.

På campus Vestfold får du dessuten den beste treningen før du setter sjøbein på ordentlig og blir kjent med utstyret du skal bruke i jobben. Du får trene i noen av de råeste skipssimulatorene som finnes og i et fullt utstyrt maskinrom likt det du finner ombord. 

Vi samarbeider med rederinæringen, blant annet gjennom maritimt kompetansesenter (MKS) som har ansvaret for den nasjonale kadettdatabasen. Her registrerer du deg som kadett i løpet av studiet, og vil komme i kontakt med aktuelle rederier som har behov for fremtidige kadetter om bord på sine skip.

Sjøforsvaret arrangerer årlig en presentasjon for å verve studenter for karriere ombord i marinens fartøyer. I tillegg oppfordres du til å kontakte landbaserte organisasjoner knyttet til næringen for bidrag ved obligatorisk arbeid gjennom studiet.

USN Maritime

USN Maritime har egen linjeforening. Linjeforeningen samler studenter i en felles forening for internt samhold og for at du kan bli kjent med studenter fra de andre maritime utdanningene våre.

Linjeforeningen arrangerer diverse sosiale og faglige arrangementer, blant annet fag- og karrieredager hvor maritime næringer er representert. Har du spørsmål om våre maritime studier, send oss en melding på Facebook.

 

Dette lærer du 

Studiet gir deg det teoretiske grunnlaget som kreves for å løse ut høyeste sertifikat som dekksoffiser. Du får variert teoretisk og praktisk innsikt i en rekke fagemner:

 • Navigasjon
 • Laste- og losseteknikk
 • Sjørett og sjøforsikring
 • Maritim mobil radiokommunikasjon
 • Matematikk og statistikk
 • Fysikk og kjemi
 • Miljølære
 • Økonomi
 • Kulturforståelse
 • Organisasjon og ledelse

Undervisningen er lagt opp som forelesninger, gruppearbeid og prosjektjobbing. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave hvor du får tid til fordypning.

Det er helsekrav for å mønstre om bord, inngå i brovakt og oppnå maritime sertifikater. Flere opplysninger finner du på Sjøfartsdirektoratets sider.

Videre utdanningsmuligheter

Bachelorutdanningen gir deg muligheten til å søke mastergradstudier, som for eksempel Master i maritim ledelse – teknisk retning.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av nautikk i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

 • Utveksling for nautikk
Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights