Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 16. november 2021 🎓💻 Les mer

Bachelor i natur- og miljøforvaltning

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Heltid
Nettstudier
Bachelor
Oppstart: Høst - Nettstudier
Søknadsfrist: 2021-04-15
Ja

Bachelor i natur- og miljøforvaltning

I dette studiet får du kunnskap om bærekraftig forvaltning av naturressurser, hvordan miljøet påvirker menneskers helse og hvordan mennesket påvirker naturen. Du kan fordype deg i enten økologi og naturforvaltning eller forurensning og miljø.

Hvorfor natur- og miljøforvaltning?

Lokalt og globalt står vi overfor store miljøutfordringer. Vi mennesker utnytter våre naturressurser på en lite bærekraftig måte, og vi sørger for tap og forringelse av naturmangfoldet.

Befolkningsvekst og økt menneskelig aktivitet legger stadig større beslag på naturressursene våre, og tap av arter skjer i et tempo uten sidestykke i jordens historie. Klimaendringer og forurensing forringer miljøet for både planter, dyr og mennesker. Konsekvensene av dette ser vi overalt i våre økosystemer på land og i vann.

For å snu utviklingen er det behov for økt kompetanse om blant annet samspill i naturen, effekter av klimaendringer, tiltak mot forurensning, og forvaltning av miljø og naturressurser. En mer bærekraftig utvikling og bedre forvaltning av vår natur og vårt miljø krever høy kompetanse innen et bredt spekter av fagområder.

Med bachelor i natur- og miljøforvaltning får du grunnleggende kunnskap om hvordan naturen er bygget opp, om det økologiske samspillet mellom organismer og miljø, og om årsaker og konsekvenser av menneskelig aktivitet. Du lærer å bruke denne kunnskapen inn mot en bærekraftig forvaltning av naturressurser og miljø. Avhengig av linjevalg kan du fordype deg i økologi og naturforvaltning eller forurensning og miljø. Studiene er varierte både i faglig innhold og i undervisningsmetoder, og vi legger vekt på å gi deg mye praktisk kunnskap gjennom undervisning i felt og på lab.

Hva slags jobb får du?

Du blir en attraktiv kandidat på arbeidsmarkedet med kunnskap om natur- og miljøutfordringer som samfunnet har bruk for.

Du kan jobbe i både offentlig og privat sektor, og avhengig av fordypning, med viktige tema som klima, forvaltning av naturressurser, biologisk kartlegging og overvåking, vern av naturområder, forurensning, arbeidsmiljø og arealplanlegging.

Du kan for eksempel jobbe som viltforvalter, fiskeforvalter, oppsynsmann, miljøforvalter, miljørådgiver, arealplanlegger og HMS-konsulent.

Miljøorganisasjoner trenger også fagfolk med kunnskapen din. Eller kanskje du har lyst til å undervise andre? Sammen med en pedagogisk utdanning er du også kvalifisert til jobb i skolen.

Med en bachelor i natur- og miljøforvaltning kan du også gå videre med master ved USN.

 

Det beste med jobben må være at jeg lærer ekstremt mye, og på mange forskjellige fagfelt

Karin Haave Oskasin, miljøingeniør i Implenia Norge AS, ytre miljøleder på E134 i Kongsberg

Kontakt med arbeidslivet

Vi vil at du skal være godt rustet til arbeidsoppgaver du møter etter endt studie ved INHM. Derfor sørger vi for at du får relevant undervisning og kunnskap arbeidslivet har bruk for.

Vi samarbeider tett og godt med næringsliv i regionen, forvaltningsmyndigheter og sentrale forskningsinstitusjoner regionalt og nasjonalt.

Våre samarbeidspartnere bidrar inn som gjesteforelesere i ulike emner, og USN har karrieredager på alle campus der potensielle arbeidsgivere inviteres inn. Bacheloroppgave kan innen noen fagfelt skrives i samarbeid med, eller på oppdrag for eksterne aktører.

Dette lærer du 

Studiet gir deg en helt spesiell kombinasjon av fagkunnskap og forvaltningskompetanse, og du blir godt rustet til arbeidslivet eller videre studier. Bachelorstudium i natur- og miljøforvaltning består av en god blanding teori og praksis, og inkluderer felt- og laboratoriekurs med prøvetakning i felt og analyser på lab.

Første studieår er satt av til de grunnleggende emnene biologi, klima, geologi og artslære i botanikk og zoologi. I tillegg får du første innføring i akademisk skriving.

Senere i studiet har du viktige emner som ferskvannsøkologi, grunnvann og kjemi. Vi gir deg også gode verktøy til bruk i arbeidslivet; miljølovverk, statistikk, arealplanlegging og bruk av digitale kart (GIS). Du avslutter bachelorløpet med faglig fordypning i en bacheloroppgave.

Andre og tredje studieår velger du fordypning innen Økologi og naturforvaltning eller Forurensning og miljø.

Forurensning og miljø

På denne studieretningen vil du fordype deg i problemstillinger knyttet til kilder, konsekvenser og tiltak mot miljøforurensning. Kunnskap om arbeidsmiljø og HMS vil være nyttig i alle typer arbeid.

Vannkvalitet og miljøutfordringer knyttet til forvaltning og bruk av overflatevann og grunnvann, er en del av studieprogrammet. Eksempel på fagfelt er mikrobiologi, vannforsyning, avfallsbehandling, støy og risikovurdering.

Økologi og naturforvaltning

På denne studieretningen får du en mer omfattende kunnskap om ulike økologiske problemstillinger, og om hvordan man best kan forvalte både vilt- og fiskebestander, samt det biologiske mangfoldet.

Sentrale temaer som gjennomgås er viltøkologi, ferskvannsøkologi, ferskvannsfiske og vannressursforvaltning, alpin økologi og bevaringsbiologi.

Bli kjent med studiet og fagmiljøet på vår Facebook-side.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i natur og miljøforvaltning i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet gir deg nyttig internasjonal erfaring og språkferdigheter, og kan gjøre deg enda mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset studiet ditt.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kvalifiserer for opptak til masterstudier i innenfor natur-, helse- og miljøvern ved USN, og andre relevante masterprogrammer. Studiet kvalifiserer også for fagdidaktikk i naturfag på praktisk pedagogisk utdanning, (PPU). 

Spesielle hensyn

Du må være i normalt god form for å delta på feltkurs i variert terreng.

Ta kontakt dersom du trenger tilrettelegging av studiesituasjonen din.

For kontakt eller mer informasjon om Bachelor i natur- og miljøforvaltning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Studiefakta, Tittel m.m

180 studiepoeng

Kostnader

Kontakt skolen for mer informasjon.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Bachelor i natur- og miljøforvaltning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Bachelor i natur- og miljøforvaltning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!