Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 22. mars 2022 🎓💻

Bachelor i marinteknisk drift – maskinist

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Bachelor
Horten
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Søknadsfrist: 2021-04-15
Klasserom

Bachelor i marinteknisk drift – maskinist

Marinteknisk drift er studiet for deg som vil bli maskinist, maskinsjef til sjøs eller teknisk driftssjef på land. Det er en lederutdanning som kvalifiserer til arbeid på skip, rigger og anlegg på land.

Hvorfor marinteknisk drift? 

Norge er blant verdens mest innovative skipsnasjoner, og dette studiet er landets eneste profesjonsrettetde bachelor i marinteknisk drift som kvalifiserer til blant annet maskinist og maskinsjef. 

Det er mye som skjer innen grønn skipsfart, som flåter drevet av flytende naturgass, batteriferger, hybridskip og utviklingen av hydrogen som drivstoff for å nevne noe. 

Enten du er miljøengasjert, innovasjonsdrevet, eller blir fascinert av store skip har maritim næring behov for de klokeste hodene for å møte utviklinger innen digitalisering og automatisering. 

Etter studiet sitter du med en solid erfaring og kompetanse det er stort behov for.

Dette lærer du 

Du får teoretisk og praktisk innsikt i en rekke fagemner som maskinlære, elektronikk, kuldeteknikk, skipskonstruksjon, vedlikehold og sikkerhetsopplæring. Studiet inneholder mange praktiske øvelser og oppgaver i både laboratorier og maskinrom. 

Hovedtyngden av praktiske øvelser foregår i 5. og 6. semester. Du vil i tillegg ha emner som matematikk, termodynamikk, fysikk og mekanikk, engelsk, økonomi, ledelse og sjørett. I studiets 6. semester skal du levere en bacheloroppgave.  

For å kunne løse ut sertifikater, må du ta et tilleggssemester med verkstedpraksis. Det vil si at du må gjennomføre sju (6 +1) semester totalt for å få vitnemål som gir deg sertifikater. Etter endt studium, med tilleggssemester, gis det en reduksjon i seilingstiden du trenger for å få sertifikat i henhold til STCW-konvensjonen.

For å få sertifikatene må du oppfylle enkelte helsekrav. Flere opplysninger finner du på Sjøfartsdirektoratets sider.

Studiet undervises på campus Vestfold. Her kan du bli med i et stort og inkluderende studentmiljø som tilbyr noe for enhver interesse.

USN Maritime

USN Maritime har egen linjeforening. Linjeforeningen samler studenter i en felles forening for internt samhold og for at du kan bli kjent med studenter fra de andre maritime utdanningene våre. Linjeforeningen arrangerer diverse sosiale og faglige arrangementer, blant annet fag- og karrieredager hvor den maritime næringen er til stede. Har du spørsmål om våre maritime studier, send oss en melding på Facebook.

Hva slags jobb får du?

Utdanningen gir deg en inngangsbillett til spennende arbeidsmarkeder i hele verden, hvor kontrakter kan være signert allerede før du er ferdig på studiet. 

Med bachelor i marinteknisk drift kan du gå om bord på alle typer skip og flyttbare installasjoner. Der kan du jobbe som maskinkadett for å få nødvendig fartstid for å oppnå maritime sertifikater. Etter praksisperioden om bord, blir du maskinist med mulighet for å rykke opp til maskinsjef etter nødvendig fartstid.

Det er også mange muligheter på land. Du kan jobbe som teknisk inspektør, driftsingeniør og driftssjef. Som maskinteknisk driftsingeniør vil du være attraktiv for jobber på landbaserte tekniske anlegg og installasjoner.

Du kan også jobbe offshore på rigg som teknisk personale og etter hvert rykke opp til teknisk sjef.

Jeg hadde lyst til bli maskinoffiser, og da er bachelor i marinteknisk drift det naturlige valget!

Marius Bredsand

 

Kontakt med arbeidslivet

Vi vil at du skal være godt rustet for det arbeidslivet som møter deg etter studiene. Derfor sørger vi for at du får et innblikk i arbeidslivet gejnnom hele utdanningen.

På campus Vestfold får du dessuten den beste treningen før du setter sjøbein på ordentlig, og blir godt kjent med utstyret du skal bruke i jobben. Du får trene i noen av de råeste skipssimulatorene som finnes, og i et fullt utstyrt maskinrom likt det du vil finne om bord. 

Vi samarbeider med rederinæringen, blant annet gjennom maritimt kompetansesenter (MKS) som har ansvaret for den nasjonale kadettdatabasen. Her registrerer du deg som kadett i løpet av studiet, og vil komme i kontakt med aktuelle rederier som har behov for fremtidige kadetter om bord på sine skip.

Sjøforsvaret arrangerer årlig en presentasjon for å verve studenter for karriere på marinens fartøyer. I tillegg oppfordres du til å kontakte landbaserte organisasjoner knyttet til næringen for bidrag ved obligatorisk arbeid gjennom studiet.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i marinteknisk drift i utlandet.  Å studere eller ta praksis i utlandet gir deg nyttig internasjonal erfaring og språkferdigheter, og kan gjøre deg enda mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset studiet ditt.

Videre utdanningsmuligheter

Bachelorutdanningen gir deg muligheten til å søke mastergradstudier, som for eksempel master i maritim ledelse.

Studiefakta, Tittel m.m

180 studiepoeng

Kostnader

Kontakt skolen for mer informasjon.

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!