Bachelor

Bachelor i marinteknisk drift

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Bachelor i marinteknisk drift

Marinteknisk drift er studiet for deg som vil bli maskinist, maskinsjef til sjøs eller teknisk driftssjef på land. Det er en lederutdanning som kvalifiserer til arbeid på skip, rigger og anlegg på land.Norge er blant verdens mest innovative skipsnasjoner, og dette studiet er landets eneste profesjonsrettede bachelor i marinteknisk drift som kvalifiserer til maskinoffiser.

Det er mye som skjer innen grønn skipsfart, som skip drevet av flytende naturgass, batteriferger, hybridskip og utvikling av hydrogen som drivstoff for å nevne noe. Maritim næring har behov for motiverte kandidter fra marinteknisk drift for å møte utviklingen innen blant annet digitalisering og automatisering. Etter studiet sitter du med en solid kompetanse det er stort behov for i næringen.

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights