Bachelor

Bachelor i jus: Forretningsjus og økonomi

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Bachelor i jus: Forretningsjus og økonomi

Hvorfor forretningsjus og økonomi?

Bachelor i forretningsjus og økonomi er en utdannelse som setter deg i stand til å løse økonomiske og juridiske styrings- og driftsproblemer i organisasjoner, private og offentlige virksomheter. Dette gjelder internt i forhold til etablering, organisering og styring, og eksternt i relasjon til andre organisasjoner, virksomheter, forbrukere og offentlige myndigheter. 

Bachelorgraden er inspirert av den danske utdannelsen i erhvervsøkonomi og -jura, med sikte på en sømløs overgang til høyeregradsstudier (master) og oppnåelse av graden cand.merc.(jur.) i Danmark.

Dette lærer du på forretningsjus og økonomi

Privat- og formuerett, bedriftsøkonomi og regnskap er grunnleggende fag i studiet. Du lærer også om offentligrettslige rammevilkår for næringsvirksomhet, også for finansmarkedene.

Du får undervisning i matematikk og statistikk tidlig i studiet. Disse fagene åpner for dypere studier av regler og beslutningsprosesser ved bruk av spill- og mikroøkonomisk teori.

Gjennom hele studiet legges det vekt på betydningen av samarbeid og oppgaveløsning. 

Bachelor i forretningsjus og økonomi legger særlig vekt på bruk av jusen til framoverskuende problemløsning fremfor konfliktløsning. Bacheloren gir deg et solid grunnlag for å fatte beslutninger i komplekse situasjoner. Den gir også et grunnlag for refleksjon over rettens rolle i en bredere samfunnsmessig sammenheng, særlig for ressursallokering og verdiskapning, enten gjennom markeder eller i organisasjoner.

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights