Bachelor i jus: Forretningsjus og økonomi

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Bachelor
Ringerike
Heltid
Støttet av lånekassen

Bachelor i jus: Forretningsjus og økonomi

Få innsikt i jus som redskap til å styrke beslutningsprosesser i private og offentlige virksomheter, og rettens betydning for verdiskapning i samfunnet.

Hvorfor forretningsjus og økonomi?

Bachelor i forretningsjus og økonomi er en utdannelse som setter deg i stand til å løse økonomiske og juridiske styrings- og driftsproblemer i organisasjoner, private og offentlige virksomheter. Dette gjelder internt i forhold til etablering, organisering og styring, og eksternt i relasjon til andre organisasjoner, virksomheter, forbrukere og offentlige myndigheter. 

Bachelorgraden er inspirert av den danske utdannelsen i erhvervsøkonomi og -jura, med sikte på en sømløs overgang til høyeregradsstudier (master) og oppnåelse av graden cand.merc.(jur.) i Danmark.

Som student på forretningsjus og økonomi kan du blant annet ha et utvekslingssemester hos Copenhagen Business School, en av Europas ledende handelshøyskoler.

Næringslivet ser i stadig større grad etter kandidater som har et godt vitnemål supplert med et semester eller mer tilbragt i utlandet

Programkoordinator Ida Mathiesen Hatleberg

Dette lærer du på forretningsjus og økonomi

Privat- og formuerett, bedriftsøkonomi og regnskap er grunnleggende fag i studiet. Du lærer også om offentligrettslige rammevilkår for næringsvirksomhet, også for finansmarkedene.

Du får undervisning i matematikk og statistikk tidlig i studiet. Disse fagene åpner for dypere studier av regler og beslutningsprosesser ved bruk av spill- og mikroøkonomisk teori.

Gjennom hele studiet legges det vekt på betydningen av samarbeid og oppgaveløsning. 

Bachelor i forretningsjus og økonomi legger særlig vekt på bruk av jusen til framoverskuende problemløsning fremfor konfliktløsning. Bacheloren gir deg et solid grunnlag for å fatte beslutninger i komplekse situasjoner. Den gir også et grunnlag for refleksjon over rettens rolle i en bredere samfunnsmessig sammenheng, særlig for ressursallokering og verdiskapning, enten gjennom markeder eller i organisasjoner.

Studiet undervises på campus Ringerike, der studenter kan ta del i mange ulike studentaktiviteter, bli med i studentforeninger og fester på studentkroa.

Om du blir med på det som skjer, risikerer du å ha det innmari fett

Ringerike-student Maxim Gjerdalen Foray

Videre utdanningsmuligheter

Oppnådd grad med spesialisering i rettsfunksjonell analyse gir deg grunnlag for videre kandidatstudier i Danmark i «erhvervsøkonomi og erhvervsjura», som gir deg rett til den beskyttede tittelen cand.merc. (jur.). Oppnådd grad gir mulighet for opptak ved Copenhagen Business School, Aarhus Universitetet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet.

Oppnådd grad med spesialisering i ledelse oppfyller de faglige krav til siviløkonom på bachelornivå. Utdannelsen gir grunnlag for opptak til en rekke masterprogram i inn- og utland. 

Det enkelte universitet eller høyskole vil ved forespørsel kunne gi deg informasjon om de godkjenner bachelorgraden som opptak til sine masterstudier.

Skaff deg internasjonal erfaring

Studiet i forretningsjus og økonomi på USN er den eneste studieprogrammet i jus hvor du har muligheten til å dra på utveksling i 4. semester. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har en avtale med Copenhagen Business School (CBS) som er spesialtilpasset ditt studium.

  • Utveksling for jus: forretningsjus og økonomi

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!