Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 16. november 2021 🎓💻 Les mer

Sammendrag
Heltid
Ringerike
Bachelor
Oppstart: Høst - Ringerike
Søknadsfrist: 2021-04-15
Ja

Bachelor i jus

Med bachelor i jus kan du jobbe med juridisk saksbehandling, organisering og forvaltning i privat og offentlig sektor. Ved fullført bachelorgrad kan du ta en master i rettsvitenskap i Norge eller internasjonalt, og dermed kunne jobbe som advokat, dommer eller politijurist.

Hvorfor jus?

Bachelor i jus gir deg kompetanse til å løse tvister, ulike juridiske problemer og styrings- og driftsmessige spørsmål i privat og offentlig virksomhet. Kompetansen inkluderer konflikthåndtering i private rettsforhold, etablering, organisering og styring av virksomheter, håndtering av selskapsovertakelser, fusjoner, handel og andre transaksjoner relatert til virksomheter.

Bacheloren gir et solid grunnlag for å forstå myndighetsutøvelse, til å fatte beslutninger i komplekse situasjoner og for refleksjon over reglenes rolle i samfunnet.

Les også

Derfor burde du studere jus

Er du opptatt av rettferdighet og lurer på om jusstudier kan være veien å gå? Her får du svar på hvorfor jus og forretningsjus er smarte yrkesvalg.

Hva slags jobb får du?

Bachelor i jus gir deg muligheten til å jobbe med mange yrker i både offentlig og privat sektor, både i tverrfaglige team og nettverk. Eksempler på aktuelle arbeidsoppgaver er konflikthåndtering, juridisk saksbehandling og analyse, rådgivning, ivaretagelse av drifts-, økonomi- og organisasjonsmessige funksjoner, arbeid med finansieringsløsninger, forhandlinger og kontraktsutforming i Norge og internasjonalt. 

Dersom du etter endt bachelorgrad velger å ta en master i rettsvitenskap i Norge eller kandidatutdannelsen i Danmark, får du en fullverdig juristutdannelse og kan da blant annet praktisere som advokat og dommer. 

Kontakt med arbeidslivet

Universitetet samarbeider tett med advokatkontorer og andre samarbeidspartnere som bidrar med gjesteforelesere. 

Jusstudentenes linjeforening (forening for studenter) arrangerer også en årlig prosedyrekonkurranse i samarbeid med faglærere og eksterne advokater. Finalen holdes i Ringerike tingrett. Les mer og se video.

Fra høsten 2016 er Gatejuristen representert på Ringerike. Gatejuristen er en ideell organisasjon som gir gratis rettshjelp til personer som har eller har hatt rusproblemer. Våren 2018 etablerte også Barnas Jurist seg på Ringerike. Barnas Jurist tilbyr gratis rettshjelp til barn og unge under 25 år. 

Gatejuristen og Barnas Jurist rekrutterer frivillige jusstudenter ved USN. Studentene som jobber i Gatejuristen og Barnas Jurist får mulighet til å yte bistand til sine klienter under faglig veiledning fra ansatte jurister.

Dette lærer du på jus

Grunnleggende går jusstudiet ut på å lære den juridiske metode. Å beherske den juridiske metode gir grunnlag for selvstendig arbeid, kritisk refleksjon og livslang læring.

I studiet lærer du gjennom bruken av den juridiske metode å identifisere og løse juridiske problemer innenfor alle sentrale rettsområder knyttet til både offentlig og privat virksomhet.

Du får undervisning i sentrale rettsemner som kjøpsrett, avtale- og kontraktsrett, arverett, familierett, erstatningsrett, statsrett, menneskeretter og forvaltningsrett.

Studiet undervises på campus Ringerike, der studenter kan ta del i mange ulike studentaktiviteter, bli med i studentforeninger og fester på studentkroa.

Om du blir med på det som skjer, risikerer du å ha det innmari fett

Ringerike-student Maxim Gjerdalen Foray

Skaff deg internasjonal erfaring

Studenter ved bachelorstudiet i jus kan også delta på ett eller flere av universitetets internasjonale sommerkurs.

Mer om videre utdanningsmuligheter

Etter fullført bachelor kan du også søke deg inn på master i rettsvitenskap via Samordna opptak og fortsette med juristutdanning ved Universitetet i Oslo (UIO), Universitetet i Tromsø (UIT) eller Universitetet i Bergen (UIB). Studiet er forhåndsgodkjent som de tre første årene i master i rettsvitenskap ved UIO. Se punkt 9 og 10 i konverteringstabell ved UIO (og forholdet til UIT og UIB).

Du kan også søke på kandidat- og masterstudier ved andre universiteter eller høyskoler. USN har flere studenter som har studert videre på kandidatutdannelsen Cand.jur i Danmark, blant annet ved Aarhus Universitet. Det enkelte universitet eller høyskole vil ved forespørsel kunne gi informasjon om de godkjenner bachelor i jus som opptak til sine masterstudier. Les mer om denne muligheten.

For kontakt eller mer informasjon om Bachelor i jus, vennligst fyll inn en interessemelding.

Studiefakta, Tittel m.m

180 studiepoeng

Kostnader

Kontakt skolen for mer informasjon.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Bachelor i jus.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Bachelor i jus:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!