Vis studentum.no som: Mobil

Bachelor i internasjonal markedsføring og reiseliv

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Bachelor
Heltid
Støttet av lånekassen

Bachelor i internasjonal markedsføring og reiseliv

Vil du ha en internasjonal karriere innen markedsføring og reiseliv? I siste studieår kan du velge å ha praksis i utlandet eller en internasjonal bedrift.

Hvorfor internasjonal markedsføring og reiseliv?

Dette studiet passer for deg som vil jobbe i bedrifter som retter seg mot både et norsk og internasjonalt marked, enten med markedsføring eller med utvikling av attraksjoner og reiselivsdestinasjoner. 

I en globalisert økonomi som bygger på opplevelser og tjenester øker behovet for kunnskap om andre lands kulturer og samfunnsforhold, og ferdigheter til å jobbe internasjonalt. Studiet i internasjonal markedsføring og reiseliv gir deg kompetansen du trenger for å hjelpe bedrifter og destinasjoner med å etablere en internasjonal profil og lønnsom drift. 

Fornøyde studenter: Studentene på Internasjonal markedsføring og reiseliv gir studiet høyere score enn landsgjennomsnittet for markedsføringsstudier. Det forteller resultatene fra Studiebarometeret 2019.

Hva slags jobb får du?

Etter avsluttet studium har du et godt utgangspunkt for arbeid på mellomleder- og ledernivå i små og mellomstore bedrifter som jobber internasjonalt. Våre studenter har gått videre til jobber innenfor markedsføring, konsulentvirksomhet, reiselivsledelse, og konsept- og produktutvikling innenfor reiseliv og markedsføring. De har også fått jobb som reisekonsulenter, prosjektledere, medierådgivere og salgsansvarlige. Les om Øystein Opperud som kapret drømmejobben, og nå er byråleder hos Synlighet:

Jeg lærte mye teori om markedsføring, som fortsatt gjelder. Den legger fundamentet for all strategi jeg legger og utfører.

Øystein S. Opperud, Seniorrådgiver søkemotoroptimalisering og digital strategi i byrået Synlighet, samt teamleder for et tverrfaglig team.

 

Nærhet til arbeidslivet

I siste studieår kan du velge å ha praksis (internship) i utlandet eller en internasjonal bedrift. Det er starten på et godt nettverk og du får referanser som hjelper deg når du søker jobb. Studentene får kontakt med arbeidslivet også gjennom studiebesøk til relevante bedrifter og gjesteforelesere.

  • Internship help Et internship er en midlertidig ansettelse av studenter, hvor du får jobbe med relevante arbeidsoppgaver i en bedrift. tilbys som en ordning i studiets siste studieår.

Internshipet har vært spennende og lærerikt, samtidig som det har vært utfordrende. Jeg har kommet tett på kunden, og fått være med på både interne og eksterne møter. 

Thomas Høgberg, student på tredje året av Internasjonal markedsføring og reiseliv

 

Les også: Øystein og Daniel gjorde en så god jobb i sin praksis at daglig leder krevde at styret opprettet to ny stillinger til dem.

Hva lærer du i internasjonal markedsføring og reiseliv?

Studiet gir deg solide basiskunnskaper i markedsføring, økonomi, organisasjons- og reiselivsfag og språk. 

Du lærer:

  • Internasjonale forretningsforhold og økonomi og ledelse
  • Tverrkulturell kommunikasjon og språk
  • Bærekraftig bedrifts- og destinasjonsutvikling
  • Opplevelsesdesign og konseptutvikling

Spesialiseringsfagene gir deg innsikt i markedsføring i internasjonale omgivelser, reiselivet som global og nasjonal næring og tverrkulturell forståelse.

Studiet er knyttet tett opp mot studiene i økonomi og ledelse. Noen av emnene går på engelsk, sammen med internasjonale studenter.

Valgemner på tredjeåret gir rom for å spisse inn bacheloren på ønsket fagretning. For eksempel kan du velge et nytt, viktig og spennende emne som begynte høsten 2019 som fokuserer på bærekraft, grønn markedsføring og sirkulær økonomi.

Det blir benyttet varierte arbeids- og undervisningsformer: Forelesninger, oppgaveløsning, seminarer og ekskursjoner. Tradisjonelle forelesningsformer kan bli supplert med aktiv bruk av internett og databaserte modellverktøy. Deler av studieprogrammet undervises på engelsk.

Studiet foregår på campus Bø, som er kjent for sitt aktive studentliv.

Gled deg til du skal begynne å studere i Bø. Her skjer det så utrolig mye mer enn hva størrelsen på stedet tilsier

Bø-student Katrine Linnea Ødegård

Videre utdanning

Du blir kvalifisert for opptak til mastergradsstudier ved høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Les også

Slik kan du komme langt og ha en spennende karriere!

Absolutt alle bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter trenger ansatte med kompetanse innen økonomi, ledelse og innovasjon.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av internasjonal markedsføring og reiseliv i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

  • Utveksling for internasjonal markedsføring og reiseliv

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!