Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 16. november 2021 🎓💻 Les mer

Bachelor i idrett, trening og ledelse

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Heltid
Nettstudier
Bachelor
Oppstart: Høst - Nettstudier
Søknadsfrist: 2021-04-15
Ja

Bachelor i idrett, trening og ledelse

Hvorfor studere idrett, trening og ledelse

Er du opptatt av trening og fysisk aktivitet? Ser du for deg en jobb hvor kropp og bevegelse er viktig? Har du lyst til å motivere og lede barn, unge, voksne og eldre til å oppleve mestring, prestasjon, glede og spenning gjennom idrett og fysisk aktivitet? Ønsker du deg en aktiv og utfordrende arbeidshverdag? Vi ved idrettsmiljøet i Bø utdanner studenter som svarer ja på disse spørsmålene. 

Med en bachelor i idrett, trening og ledelse kan du være med å fremme det sunne og aktive liv i befolkningen, skape glede, spenning, utfordring og mestring blant mennesker, og oppleve felleskap og tilhørighet gjennom bevegelse.

 

Hva slags jobb får du?

En bachelor i idrett, trening og ledelese gir deg mulighet til å få en jobb hvor trening og fysisk aktivitet står i sentrum. Våre tidligere studenter arbeider nå med relevante jobber innenfor både offentlig, frivillig og privat sektor, med alt fra organisert trening til rehabilitering og fitness.

Noen yrker du kan få etter utdanning er:

 • Trener i idrettslag
 • Trener i rehabiliteringsinstitusjoner
 • Trener eller ansatt i frisklivssentraler
 • Personlig trener
 • Idrettspedagog i rehabiliteringsinstitusjoner
 • Idrettspedagog i psykiatri og rusinstitusjoner
 • Idrettspedagog i skoler og barnehager
 • Idrettskonsulent i fylke og kommune
 • Idrettskonsulent i Norges idrettsforbund og en rekke i særforbund
 • Lederstillinger i idrettsorganisasjoner og idrettsklubber.
 • Konsulent og prosjektmedarbeidere i frivillige organisasjoner, reiselivsnæring og kultursektoren, lokalt, regionalt og nasjonalt
 • Veiledere i arbeids og inkluderingsbedrifter
 • Trener eller fagansatt på skoler med idrettslinjer

Kontakt med arbeidslivet

Utdanningen i idrett, trening og ledelse er tett knyttet til nærings – og organisasjonslivet. Vi er opptatt av at du vil få mulighet til å prøve ut det du lærer i en relevant arbeidssammenheng gjennom hele studiet. Det tredje året skal du også gjennom et lengre internship i lag, organisasjon, institusjon eller bedrift.

Vi har et stort praksisnettverk opparbeidet gjennom mange år, som du vil kunne nyte godt av som student og når du skal søke jobb. I løpet av studietiden vil du få tett kontakt med organisasjoner, bedrifter og næringsliv, både regionalt og nasjonalt, som er relevante for nettopp ditt interessefelt og for din arbeidsfremtid.

 • Internship help Et internship er en midlertidig ansettelse av studenter, hvor du får jobbe med relevante arbeidsoppgaver i en bedrift. tilbys som en ordning i studiets 6. semester.

Dette lærer du

Vi lærer deg det du trenger for å kunne gå inn i jobber hvor trening og fysisk aktivitet er viktig, eller for å gå videre med en masterutdanning. Mange av underviserne våre er anerkjente forskere som tar med seg ny kunnskap fra forskningen rett inn i klasserommet. Som en del av utdannelsen vil du også kunne få mulighet til å være med i instituttets forskningsprosjekter.

Bachelorutdanning kombinerer teoretisk fordyping med praktiske aktiviteter. Vi gir deg en kunnskap for å lede og tilrettelegge tiltak, grupper og prosesser innenfor et mangfold av ulike bevegelsesaktiviteter. Bachelor i idrett, trening og ledelse gir kompetanse i idrettspedagogikk, idrettsfysiologi, idrettssosiologi, trening, rehabilitering og idrettsledelse. 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i idrett, trening og ledelse i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Bachelorgraden i idrett, trening og ledelse studiet gir grunnlag for opptak på master i kroppsøving, idrett og friluftsliv som igjen kvalifiserer for opptak på våre ph.d.-utdanninger i Kulturstudier, Økologi, Pedagogiske ressurser og læreprosesser eller Personorientert helsearbeid, alt etter faglig innretning på mastergradsstudiet

Undervisningen foregår på campus Bø, som er kjent for sitt aktive og inkluderende studentliv. Les mer om hverdagen som bøstudent:

– Gled deg til du skal begynne å studere i Bø. Her skjer det så utrolig mye mer enn hva størrelsen på stedet tilsier

Bø-student Katrine Linnea Ødegård
For kontakt eller mer informasjon om Bachelor i idrett, trening og ledelse, vennligst fyll inn en interessemelding.

Studiefakta, Tittel m.m

180 studiepoeng

Kostnader

Kontakt skolen for mer informasjon.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Bachelor i idrett, trening og ledelse.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Bachelor i idrett, trening og ledelse:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!