Vis studentum.no som: Mobil

Bachelor i folkemusikk

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Bachelor
Rauland
Heltid
Ja
Oppstart: Høst - Rauland
Søknadsfrist: 2021-04-15
Klasserom

Bachelor i folkemusikk

Kvifor velgje bachelor i folkemusikk?

Er du interessert i musikk, dans og tradisjonar, kan du gjennom ein bachelor i folkemusikk fordjupe deg i dine interesser, og få ein jobb der du bidreg til å forvalte, vidareutvikle og formidle kulturarven vidare.

Studiet i folkemusikk gjev deg mellom anna teoretisk og praktisk innføring i norske folkemusikktradisjonar, kulturhistoriske fag og musikkformidling, og utfordrar studentane til kritisk tenking og refleksjon kring folkemusikken og -kulturen si rolle i samfunnet. Du får individuell undervisning på hovudinstrumentet alle tre studieåra, og møter mange av dei fremste utøvarane og fagpersonane innan folkemusikk i Noreg og Norden.

Kva slags arbeid får du?

Ein bachelorgrad i folkemusikk kan gje deg kompetanse til å jobbe som utøvande kunstnar med eiga bedrift, med undervisning, forsking, museums- og arkivarbeid, i musikk-/kultur- og mediebransjen, med kulturforvaltning på kommune- og fylkesplan, i scene- og arrangørfeltet eller med organisasjonsarbeid.

– Det beste er at jeg får holde på med akkurat det jeg er interessert i. Det er mye praksisbasert undervisning, noe jeg lærer mye bedre av enn å bare sitte å lese (ekstern lenke).

Folkemusikkstudent Lisa Biktjørn Haugeland

Kontakt med arbeidslivet

Kultursektoren er i rask endring. Vi har nær kontakt med feltet og legg til rette for at studentane får møte sentrale aktørar i kulturlivet som for eksempel:  

 • Frilansmusikarar/ -dansarar og tradisjonsberarar
 • Den kulturelle skolesekken og skoleverket
 • Festivalar (m.a. Nordsjø-, Osa- og Vinterfestivalen)
 • Internasjonale festivalar og nettverk
 • Arkiv og bibliotek
 • Bransjetreff (Folkelarm)
 • Kulturrådet
 • Forskingsmiljø
 • Skular og barnehagar
 • Lokalt næringsliv og innovasjon
 • Organisasjonsfeltet

Studentane turnerer og spelar konsertar på ulike arenaer og festivalar i Noreg og i utlandet. På Campus Rauland kan du få arrangørerfaring under Vinterfestivalen, Vinterkappleiken og for Folkemusikkscena i Rauland. Dette gjev arbeidserfaring og nettverk som studentar seinare kan bruke i yrkeslivet.

Dette lærer du på bachelor i folkemusikk

Bachelor i folkemusikk har både praktisk og teoretisk undervisning i mellom anna tradisjonskunnskap, hovudinstrument, musikkteori, dans, organologi, forsking, kulturhistorie, musikkformidling, bransjekunnskap og utøving. 

Folkemusikk 1. år: Du får innføring i norsk folkemusikk i heile si breidde gjennom emne som Tradisjonskunnskap, Tradisjon, samfunn og identitet, Høyrelære og musikkteori. Du får individuell undervisning i hovudinstrument og praktisk gruppeundervisning i samspel, song, dans og biinstrument.

Folkemusikk 2. år: Det er fokus på utøving, sceneteknikkar, bransjekunnskap og formidling. Du får individuell undervisning i hovudinstrument og praktisk gruppeundervisning i samspel, song, dans og biinstrument. Studentane blir utfordra til kritisk refleksjon over etiske problemstillingar og folkemusikken si rolle i samfunnet. Det er også fokus på folkemusikk i eit internasjonalt perspektiv.

Folkemusikk 3. år: I det tredje studieåret skal du som student vidareutvikle ei sjølvstendig tilnærming til formidling og utøving av folkemusikk. Gjennom eit eige forskingsprosjekt/ feltarbeid skal du tileigne deg røynsler og teoretisk kunnskap kring forsking og utviklingsarbeid innan fagfeltet. Du får individuell undervisning i hovudinstrument og praktisk gruppeundervisning i samspel, song, dans og biinstrument. Bacheloroppgåva i vårsemesteret er ei fordjupingsoppgåve over eit sjølvvalt tema innan folkemusikken og kan ta form som eit forskingsprosjekt eller eit kunstnarisk utviklingsarbeid.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta delar av bachelor i folkemusikk i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gje deg høve til å utvida dine språkkunnskapar, personlege eigenskapar og omstillingsevne og gje deg innsyn i og betre forståing for andre kulturar. Det kan òg gjera deg meir attraktiv på arbeidsmarknaden. USN har avtaler med utanlandske universitet, høgskular og praksisinstitusjonar tilpassa studiet ditt.

Moglegheiter for vidare utdanning

Studiet kvalifiserer for opptak til master i tradisjonskunst og til andre kulturrelaterte masterstudium.

Med PPU (praktisk-pedagogisk utdanning) blir du kvalifisert for arbeid i grunnskulens mellom- og ungdomstrinn, kulturskule, vidaregåande skule, folkehøgskule og for vaksenopplæring.

Årsstudiet i musikk fra Vestfold eller årsstudiet i Blues fra Notodden kan inngå som eitt av tre år i bachelorgraden i Folkemusikk på Rauland.

Har du allereie gjennomført to år folkemusikk og ynskjer å fullføre din bachelorgrad i folkemusikk, kan du ta direkte kontakt med instituttet i Rauland.

 

For kontakt eller mer informasjon om Bachelor i folkemusikk, vennligst fyll inn en interessemelding.

Studiefakta, Tittel m.m

180 studiepoeng

Kostnader

Kontakt skolen for mer informasjon.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Bachelor i folkemusikk.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Bachelor i folkemusikk:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!