Vis studentum.no som: Mobil

Avansert klinisk allmennsykepleie - Master

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Deltid
8 semester / 2 år
Master, 2 år
Høst
Søknadsfrist: 15. april
Drammen, Horten
Startdatoer
Drammen Søknadsfrist
Høst 
15. april
Horten
Høst 
15. april

Avansert klinisk allmennsykepleie - Master

master i avansert klinisk sykepleie

Master i avansert klinisk allmennsykepleie

Er du sykepleier og ønsker mer avansert breddekompetanse og klinisk fordypning? Gjennom master i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) tilegner du deg kunnskap og kliniske ferdigheter til å ivareta AKS funksjon i fremtidens helsetjeneste. Utdanningen gir grunnlag for søknad om spesialistgodkjenning i allmennsykepleie.

Master i avansert klinisk sykepleie (Master’s Programme in Advanced Practice Nursing) gjennomføres som et deltidsstudium over tre til fire år. Undervisningen foregår ved Universitetet i Sørøst Norges campuser i Vestfold og Drammen.

Hvorfor avansert klinisk Allmennsykepleie (AKS)?

En AKS er en sykepleier med avansert breddekompetanse og kliniske ferdigheter på ekspertnivå som kan yte helhetlig helsehjelp i en selvstendig rolle og funksjon.

Endringer i demografiske samfunnsforhold og i befolkningens sykdomsbilde, samt utvikling i medisinsk teknologi og helsetjenester gjør at pasienter ofte lever lenger med flere, komplekse og sammensatte helsetilstander. Det er derfor behov for sykepleiere med avansert breddekompetanse som selvstendig kan identifisere, analysere, vurdere og sette i gang tiltak for pasientene basert på systematisk klinisk undersøkelse og helhetlig vurdering. AKS er en utdanning som kvalifiserer sykepleiere til å ivareta slike funksjoner i direkte pasientrettet arbeid, og som sikrer at den enkelte pasient får den avanserte sykepleien de trenger.

For å oppnå nødvendig breddekompetanse som AKS utgjør fordypning i medisinske emner kombinert med ferdigheter i systematisk undersøkelsesmetodikk og en spisset klinisk sykepleiefaglig kompetanse kjernen i utdanningen. Gjennom sin brede tilnærming kan avanserte kliniske sykepleiere forbedre tilgangen til helsetjenester og utvikle innovative løsninger for å imøtekomme pasientens individuelle behov. AKS vil kunne lede det faglige/kliniske arbeidet og ivareta behov for samhandlings- og koordineringskompetanse på tvers av fag- og tjenestenivåer, teknologisk kompetanse samt forbedrings- og utviklingskompetanse.

En AKS jobber personsentrert og kunnskapsbasert i tråd med samfunnets krav om kunnskapsbasert praksis, der profesjonsutøvelsen er basert på forskningsbasert kunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap. Gjennom masterutdanningen i avansert klinisk sykepleie får studentene nødvendig fordypning i vitenskapelig metode for å kunne jobbe kunnskapsbasert og drive kontinuerlig faglig utviklings- og kvalitetsarbeid i helsetjenesten.

Jobbmuligheter

Fullført masterstudium gir deg klinisk vurderings- beslutnings- og handlingskompetanse for utvidede funksjons- og ansvarsområder. Det vil sette deg i stand til å fylle nye, selvstendige og avanserte kliniske roller innen spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Studiet kvalifiserer for arbeid med voksne og eldre pasienter med akutte og langvarige helsebehov.

Dette lærer du i avansert klinisk ALLMENNsykepleie

Masterstudiet i avansert klinisk sykepleie er klinisk rettet. Vi utdanner spesialistsykepleiere til pasientnære og personorienterte avanserte sykepleietjenester. Studiet følger anbefalingene fra International Council of Nurses (ICN) for utdanning til Advanced Practice Nursing, samt nordiske og internasjonale erfaringer. Utdanningen gir deg kompetanse på ekspertnivå, slik at du etter utdanningen kan arbeide i en utvidet og selvstendig funksjon i tråd med ICNs definisjon av avansert klinisk sykepleier: «En autorisert sykepleier som har tilegnet seg kunnskaper på ekspertnivå, ferdigheter i kompleks beslutningstaking, samt klinisk kompetanse til en utvidet funksjon som utformes av konteksten og/eller autorisasjonskrav i det aktuelle land.»

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av master i avansert klinisk sykepleie i utlandet. Å studere eller ta deler av din praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne. Det kan gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. USN har avtaler med universiteter og høyskoler, som gjør det mulig for deg som student å reise ut for å få utvidet kunnskap og erfaring.

For kontakt eller mer informasjon om Avansert klinisk allmennsykepleie - Master, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Studieprogrammet fører frem til graden master i avansert klinisk sykepleie, som gir grunnlag for opptak til ph.d.-studier. Ved Universitetet i Sørøst-Norge kan du søke opptak ved p.hd.-programmet i personorientert helsearbeid.

USN tilbyr også flere relevante videreutdanninger som:

 • Diabetes for sykepleiere
 • Sår – Forebygging, behandling og lindring
 • Geriatrisk vurderingskompetanse

Opptakskrav/Søknad

For opptak til studiet kreves:

 • Bachelor i sykepleie eller tilsvarende
 • Autorisasjon som sykepleier i Norge
 • Tre års relevant praksis som sykepleier

Minstekrav for opptak er karaktersnitt C eller bedre, jf.forskrift om opptak.

Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere norsk- og engelskkunnskaper.

Generell informasjon til søkere:

 • Med relevant praksis menes praksis fra eksempelvis intensiv/postoperativ avdeling, medisinsk overvåkning, akuttmottak, sykehjem, hjemmesykepleie samt kirurgisk eller medisinsk sengepost med akuttfunksjon eller tilsvarende.
 • Nordiske søkere som ikke har norsk autorisasjon må dokumentere autorisasjon fra sitt hjemland.

Mulighet for kvote for søkere fra samarbeidspartner institutt UC syd.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Avansert klinisk allmennsykepleie - Master.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Avansert klinisk allmennsykepleie - Master:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!