Atypisk kommunikasjon (masteremne)

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Drammen, Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Atypisk kommunikasjon (masteremne)

Vi gir fagpersoner i pedagogiske-, eller sosial- og helsefaglige virksomheter økt kompetanse i møtet med barn, unge og voksne med ulike funksjonsnedsettelser som påvirker utvikling av kommunikasjon og språk. Studiet gir økt kunnskap om samspillkommunikasjon og språk. Studiet er et spesialpedagogisk emne på masternivå. Høst 2022 er det 2 samlinger på campus og 5 samlinger på nett. Fortsatt ledige plasser.

 

Hvorfor studere atypisk kommunikasjon?

Er du interessert i kommunikasjon, læring og utvikling? Ønsker du å styrke kommunikasjonsmulighetene for barn, unge og voksne med ulike funksjonsnedsettelser som gjør at kommunikasjon og språk ikke utvikles av seg selv? Da er dette studiet for deg.

I studiet bruker vi videoanalyse for å oppdage, anerkjenne og forstå særlig sårbare stemmer. Studiet bruker læringseksempler fra dialoger med barn, unge og voksne med ulike former for komplekse tilstander og atypisk kommunikasjon. Eksemplene omfatter kommunikasjon med personer med sansetap i kombinasjon med ulike vansker, personer med medfødt døvblindhet og eldre personer med demens. 

Dialogisk perspektiv til atypisk kommunikasjon er en unik og tverrfaglig tilnærming som har til hensikt å gi fagpersoner/studenter i ulike pedagogiske- og helsefaglige virksomheter/studier økt kunnskap og økte ferdigheter i møtet med mennesker som spontant uttrykker seg annerledes enn vi er vant til. Du lærer blant annet:

  • om menneskets iboende evne til kommunikasjon og kommunikasjonens betydning for meningsdanning og individuelle utviklingsprosesser.
  • å analysere og fortolke annerledes samspill og kommunikasjon på bakgrunn av videoopptak.
  • hvordan individets muligheter til kommunikasjon gjennom «egen stemme» kan realiseres, og hvordan du kan støtte og legge til rette for utvikling og fremgang.

Studiet binder sammen teori og praksis og gir deg begreper og arbeidsmodeller som er nyttige verktøy. Kunnskapsgrunnlaget bygger på et rettighetsperspektiv og på nyere forskning om både typisk og atypisk kommunikasjonsutvikling. Innholdet er konsentrert om grunnleggende relasjonelle forhold som er gjeldende for alle mennesker. Det brukes eksempler knyttet til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, som sansetap i kombinasjon med intellektuell funksjonsnedsettelse, demens og medfødt døvblindhet. 

 

Hvem passer studiet for?

Utdanningstilbudet retter seg mot faglig personell som arbeider med barn, unge eller voksne med ulike funksjonsnedsettelser som gjør at kommunikasjon og språk ikke utvikles av seg selv.

Studieopplegg og undervisning

Emnet inngår i et samarbeid mellom Universitet i Sørøst-Norge, Statped og Signo kompetansesenter og er utviklet i samarbeid med nordiske fagmiljøer.

Studiet varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid og veiledede praktiske øvelser (videoanalyser i team), i tillegg til at læringsplattformen Canvas brukes aktivt. 

Til samlingene på nett må studentene ha god internett-tilgang og datautstyr som gir mulighet for kommunikasjon både ved hjelp av lyd og bilde. 

Emnet består av synkrone og asynkrone undervisningsformer. Synkron undervisning betyr at man følger undervisning fysisk (2 samlinger) eller på nett (5 samlinger) i sanntid, mens asynkron undervisning betyr at studenten får tilgang til læringsressurser (for eksempel videoer) på nett som gjennomføres når det passer. Nettundervisningen foregår i verktøyet Zoom.

Vi vil ha et digitalt klasserom i Canvas, der forelesninger og annet fagstoff blir lagt ut. Studiet baserer seg på individuelt arbeid, men også på klasse- og gruppediskusjoner med studenter og faglærere, ved bruk av digitale verktøy og ressurser. Arbeidskrav skal leveres i Canvas.

Les mer om: 

  • Krav til utstyr
  • Informasjon/innføring i Canvas - digitalt klasserom
  • Informasjon/innføring i Zoom - webkonferansesystem

Forventet arbeidsomfang i studiet er ca 400 timer og inkluderer alle lærings- og vurderingsaktiviteter; som samlinger, selvstudier og eksamen.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!