Videre- og etterutdanning

Atypisk kommunikasjon (masteremne)

Varighet
1 semester
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 semester
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Atypisk kommunikasjon (masteremne)

Hvorfor studere atypisk kommunikasjon?

Vi gir fagpersoner i pedagogiske-, eller sosial- og helsefaglige virksomheter økt kompetanse i møtet med barn, unge og voksne med ulike funksjonsnedsettelser som påvirker utvikling av kommunikasjon og språk. Studiet gir økt kunnskap om samspillkommunikasjon og språk.

I studiet bruker vi videoanalyse for å oppdage, anerkjenne og forstå særlig sårbare stemmer. Studiet bruker læringseksempler fra dialoger med barn, unge og voksne med ulike former for komplekse tilstander og atypisk kommunikasjon. Eksemplene omfatter kommunikasjon med personer med sansetap i kombinasjon med ulike vansker, personer med medfødt døvblindhet og eldre personer med demens. 

Dialogisk perspektiv til atypisk kommunikasjon er en unik og tverrfaglig tilnærming som har til hensikt å gi fagpersoner/studenter i ulike pedagogiske- og helsefaglige virksomheter/studier økt kunnskap og økte ferdigheter i møtet med mennesker som spontant uttrykker seg annerledes enn vi er vant til.

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights