Vis studentum.no som: Mobil

Årsstudium i instrumentmaking – rekonstruksjon av folkemusikkinstrument

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Årsstudium
Deltid
Ja
Oppstart: Høst - Bø
Søknadsfrist: 2021-04-15
Klasserom

Årsstudium i instrumentmaking – rekonstruksjon av folkemusikkinstrument

Er du interessert i gamle instrument, korleis dei er bygd eller kva slag lyd dei har hatt? Då kan dette toårige deltidsstudiet vera noko for deg!

Kvifor instrumentmaking?

På musea rundt i landet finns det mange ulike musikkinstrument som få eller ingen lagar eller har kunnskap om lengre. Dette materialet representerer eit mangfald i vår kulturhistorie, både i forhold til musikalske og handverksmessige prosessar. Målet er du skal bli i stand til å utforske dette kjeldematerialet på eiga hand, og kunne gjenoppdage og vidareføre denne kunnskapen.

Eigen praktisk utøving står sentralt i alle emna, og det er lagt opp til at du under studieløpet kan fordjupe deg i ein bestemt instrumenttype. Instrumentmakarutdanninga skal gje grunnleggjande praktiske ferdigheiter i å bygge ulike norske folkemusikkinstrument basert på dokumentasjon og analyse av historiske instrument.

Gjennom prosjektoppgåver, praksisopphald, og gjennom dokumentering av historiske musikkinstrument får du høve til å fordjupe deg i ein type musikkinstrument.

Kva slags jobb får du?

Studiet gjev deg ferdigheiter og kunnskapar som er aktuelle for yrke innan instrumentmaking, tradisjonelt handverk, arkiv og museum. Det er også relevant kunnskap for folkemusikarar eller for lærarar innan musikk og handverk.

Kontakt med arbeidslivet

I løpet av studiet er du i praksisopphald hjå ein instrumentmakar og skal gjera eit feltarbeid på eit museum. Du vil også få møte fleire instrumentmakarar som gjestelærarar på studiet.

Dette lærer du i instrumentmaking

Dei fleste emna i studiet er praktiske, eller har ein praktisk komponent. Dette betyr at den gjennomgåande aktiviteten er eigen utøving i verkstaden. Du vil også få teoretisk undervisning og arbeide grupper.  

Du vil få grunnleggande opplæring i materialkunnskap og sliping, oppsett og bruk av ulike handverktøy som blir brukt i instrumentmaking, og ein gjennomgang av norske folkemusikkinstrument. Me vil sjå på konstruksjon, speleteknikk, geografisk utbreiing, historikk og liknande for kvart enkelt instrument. Vidare vil du få grunnleggande opplæring i å bygge ulike folkemusikkinstrument basert på historiske førebilete. Gjennom eige praktisk arbeid skal du utforske konstruksjonsmessige, akustiske, estetiske og speletekniske sider ved desse instrumenta.

For å kunne følge undervisningen i samtlige emner i studieprogrammet vil studenten trenge å anskaffe verktøy til en stipulert engangssum av kr 3000. Studentane må ordne seg slik at dei har tilgang til høvelbenk for å arbeide med arbeidkrav mellom samlingane. Studentar som vel å bu på Rauland kan få tilgang til verkstaden på campus.

Vidare utdanningsmoglegheiter

Du kan bruke studiet som ein del av bachelorgrad i folkekunst ved USN.

Studiet kan også førebu deg til å gå vidare med andre studium i musikk, instrumentmaking, kunst og handverk med meir.

For kontakt eller mer informasjon om Årsstudium i instrumentmaking – rekonstruksjon av folkemusikkinstrument, vennligst fyll inn en interessemelding.

Studiefakta, Tittel m.m

60 studiepoeng

Kostnader

Kontakt skolen for mer informasjon.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Årsstudium i instrumentmaking – rekonstruksjon av folkemusikkinstrument.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Årsstudium i instrumentmaking – rekonstruksjon av folkemusikkinstrument:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!