Vis studentum.no som: Mobil

Anestesisykepleie - Master

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Heltid
2 år (120 studiepoeng)
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Horten
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Anestesisykepleie - Master

Master i anestesisykepleie

Master i Anestesisykepleie

Master i anestesisykepleie kvalifiserer for utøvelse av anestesisykepleie og anestesiologisk virksomhet innen avansert teamarbeid, som tilrettelegger for kirurgi og annen behandling til pasienter i alle aldre – fra det nyfødte barnet til den eldre.

Masterprogrammet i anestesisykepleie (Master’s Programme in Anaesthesia) er et 120 studiepoengs studium i henhold til forskrift om krav til mastergrad § 3. Studiet gjennomføres som et heltidsstudium over to år og ivaretar og bygger på Rammeplan for videreutdanning i anestesisykepleie.

Studiets innhold er organisert i ni obligatoriske emner, som til sammen utgjør 120 (90+30) stp. Studentene kan velge mellom å gjennomføre 90 stp, som kvalifiserer til tittelen anestesisykepleier, eller gjennomføre 120 stp, som kvalifiserer til tittelen master i anestesisykepleie. Studiet er inndelt i fire hoveddeler som bygger på teoretiske og kliniske studier. Fullført masterstudium gir kandidaten handlingskompetanse innen anestesisykepleie.

Hvorfor master i anestesisykepleie?

Masterstudiet i anestesisykepleie kvalifiserer for utøvelse av anestesisykepleie og anestesiologisk virksomhet innen avansert teamarbeid, som tilrettelegger for kirurgi og annen behandling til pasienter i alle aldre – fra det nyfødte barnet til den eldre.

Karakteristisk er at den sykes tilstand kan endres eller forverres raskt, og anestesisykepleierens arbeidssituasjon kan være preget av hyppige og raske fokusskifter. I akutte situasjoner i og utenfor sykehus skal anestesisykepleieren kunne sette i gang livreddende behandling og selvstendig kunne vurdere situasjonen og ta faglig begrunnet valg.

Mastergradsstudiet skal kvalifisere sykepleiere til å inneha et utvidet ansvars- og funksjonsområde. En anestesisykepleier med en mastergrad skal på et selvstendig og kunnskapsbasert grunnlag kunne gjennomføre kliniske vurderinger av pasientens helsetilstand, planlegge og bidra til et helhetlig helsetjenestetilbud og iverksette og følge opp tilbudet.

Anestesisykepleieren skal også ha teoretisk kompetanse til å stille kritiske spørsmål ved dagens praksis og kunne initiere og gjennomføre utviklingsprosjekter, samt delta i forskningsprosjekter innenfor egen virksomhet. Dette vil også gi mulighet for å ivareta et utvidet ansvar for kunnskapsbasert anestesisykepleie i helseforetak og kommunehelsetjeneste.

For kontakt eller mer informasjon om Anestesisykepleie - Master, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Masterprogrammet bygger på bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende. I tillegg kreves norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års relevant arbeidserfaring som sykepleier i 100 prosent stilling.

  • Med relevant praksis menes praksis fra intensiv/postoperativ avdeling, medisinsk overvåkning, akuttmottak, samt kirurgisk eller medisinsk sengepost med akuttfunksjon eller lignende.
  • Minstekrav for opptak er karaktersnitt C eller bedre, jf. forskrift om opptak, studier og eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge.
  • Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere tilfredsstillende norsk- og engelskkunnskaper.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Kostnader

Gratis, men semesteravgift påløper.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Anestesisykepleie - Master.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Anestesisykepleie - Master:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!