Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Videre- og etterutdanning

Andrespråkspedagogikk 1.-13. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Andrespråkspedagogikk 1.-13. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Målgruppe

Lærere i skolen som ønsker kompetanse i norsk som andrespråk og flerspråklighet. Tilbudet er relevant for lærere som underviser fra 1.-13. trinn.

Tilbudet består av til sammen 30 studiepoeng og er fordelt over to semester (15 + 15).

Faglig innhold

Flerspråklighet på samfunns- og individnivå

Norsk som andrespråk som fagididaktisk kategori

Språklig mangfold som ressurs i flerspråklige klasserom

Lovverk, læreplaner og ulike opplæringsmodeller for flerspråklige klasserom

Språktypologi og det norske språksystemet i et kontrastivt perspektiv

Mellomspråksanalyse og vurdering av elevtekster

Lese- og skriveutvikling i en flerspråklig kontekst

Ordforråd og begrepsinnlæring

Den første og andre lese- og skriveopplæringa i et andrespråksperspektiv

Litteraturtolkning og formidling i flerspråklige klasserom

Arbeid med ulike teksttyper i klasserommet

Grammatikk og relevans for læreryrket

Utvikling av skriftkyndighet i voksen alder

Fordypning i selvvalgt emne

Hvorfor andrespråkspedagogikk?

Emnene i andrespråkspedagogikk løfter fram flerspråklighet som ressurs i klasserommet og den metaspråklige bevisstheten hos alle elever i skolen. Dessuten har opplæringen som mål at lærere i skolen blir i stand til å gi flerspråklige elever relevant og tilpasset opplæring gjennom utdanningsløpet.

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights