Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Master

Utdanningsledelse (master - erfaringsbasert)

Varighet
4 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
4 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Utdanningsledelse (master - erfaringsbasert)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

Er du leder, mellomleder, lærer eller veileder? Arbeider du med utdanning? Da er Masterprogrammet i Utdanningsledelse ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) noe for deg.

Neste studiestart er januar 2024.
Søk om opptak fra 15. september 2023

                                                                                                                                                                                                

Utvikle deg som leder mens du studerer

  • Masterprogrammet i utdanningsledelse knytter forskning og teori nært til ledererfaring og praksis.
  • Din erfaring fra utdanningssektoren brukes aktivt i undervisningen. 
  • Gjennom studiet utvikler du kompetanse til å forstå, analysere, utvikle og lede utdanningsvirksomheter i lys av deres mandat og rolle i samfunnet. Dette gir deg et godt grunnlag for egenutvikling som leder.
  • Du møter ny internasjonalt anerkjent forskning på styring og ledelse presentert av forskerne selv. 
  • Vi vektlegger utvikling av kunnskap gjennom arbeid med relevante forskningsoppgaver.

Tilpasset undervisning

  • Undervisningen foregår som månedlige samlinger og er lagt til ettermiddag og kveldstid.
  • Studiet kan derfor kombineres med fulltidsjobb.

Karrieremuligheter

Du får en unik kompetanse i utdanningsledelse og kvalifiserer deg til ledelses- og utviklingsoppgaver i utdanningssektoren. Tidligere studenter har for eksempel jobb som rektorer, avdelingsledere og rådgivere.

En mastergrad i Utdanningsledelse kvalifiserer til videre doktorgradsstudier.

Et aktivt fagmiljø

Instituttet har landets største fagmiljø innenfor utdanningsledelse som forsknings- og undervisningsfelt. Ansatte har høy kompetanse både når det gjelder forskning og fomidling. De vitenskapelige er med i flere tverrfaglige forskergrupper (blant annet CLEG).

Hvert år arrangeres Skolelederdagen som er en konferanse for skoleledere fra hele landet. Her vil du få faglig påfyll fra engasjerte forskere om tidsaktuelle temaer og problemstillinger som ledere møter i det norske utdanningssystemet.

                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights