Tverrfaglig helseforskning (master - to år)

Universitetet i Oslo
Sammendrag
Master
Oslo
heltid 2 år / deltid 3 år
Heltid/deltid
Støttet av lånekassen

Tverrfaglig helseforskning (master - to år)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

Vil du forstå mer av helsefaglige problemstillinger og kvalifisere deg til å forske på helse og sykdom? Du blir i stand til å kritisk vurdere og utvikle kunnskap med høy relevans for helsetjenesten, innad i og på tvers av helseprofesjoner.

                                                                                                                                                                                                

Med en master i tverrfaglig helseforskning blir du en mer reflektert og analytisk arbeidstaker.

Studiet gir deg en grundig innføring i forskningsprosessen og en dypere forståelse for hvordan helsefaglig kunnskap utvikles, håndteres og kritiseres.

I studiet får du innsikt i tverrfaglig helsefaglig forskning, metodisk kunnskap og verktøy til å arbeide selvstendig med temaer som:

 • evidens i forskning og behandling
 • helsekompetanse
 • brukermedvirkning
 • sosial ulikhet i helse
 • funksjon og funksjonsevne
 • etikk
 • makt og kunnskap
 • kjønn, kropp og medikalisering

Du blir en del av et tverrfaglig studiemiljø

I undervisningen møter du lærere som representerer en bred tverrfaglig profil, med bakgrunn i naturvitenskap, humaniora og samfunnsvitenskap. På grunn av den tverrfaglige bakgrunnen til studenter og lærer blir diskusjonene uansett tema nyansert med ulike perspektiver.

Masterprogrammet har studenter fra ulik helsefaglig bakgrunn som for eksempel fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter, vernepleiere, radiografer, bioingeniører, audiografer, leger, spesialpedagoger og velferdsvitere. 

Praktisk om studieprogrammet

 • En master i tverrfaglig helseforskning består av 45 studiepoeng obligatoriske emner, 15 studiepoeng valgfrie emner og en masteroppgave på 60 studiepoeng.
 • Masteroppgaven kan knyttes til forskningsprosjekter ved egen arbeidsplass, til prosjekter ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, eller til egen faglig interesse.
 • Se eksempler på masteroppgaver fra Tverrfaglig helseforskning i DUO 
 • Studiet tilbys på heltid (2 år) eller deltid (3 år). Er du i jobb og har behov for å planlegge for permisjon bør du søke om tidlig svar innen 1. mars.
 • Emnene undervises over 2-7 uker, med to til tre undervisningsdager i uka. Undervisningsspråk er primært norsk, men enkelte emner undervises på engelsk.

Jobb og videre studier

Studiet gir deg kunnskap og verktøy du vil ha nytte av i kliniske stillinger, i leder-, utdannings- fagutviklings- eller forvaltningsstillinger. Du kan også studere videre på doktorgradsnivå.

Er du allerede i jobb? Flere arbeidsgivere forstår nå at de får tilbake en mer reflektert og analytisk arbeidstaker som kan initiere og lede fagutvikling og delta i forskningsprosjekter.

 • Les karriereintervju fra våre tidligere studenter
 • Les mer om jobb og videre studier.
                           

Kontaktinformasjon til Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo

Problemveien 7
0313 Oslo

Tlf: 22 85 82 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!