Bachelor
Ingen anmeldelser

Tannpleie (bachelor)

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Tannpleie (bachelor)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

Bachelorprogrammet i tannpleie passer for deg som liker å jobbe med mennesker og gi veiledning om hvordan man best tar vare på tennene sine. Som tannpleierstudent er du i tett kontakt med studiets ansatte, medstudenter og pasienter i alle aldre. Etter et innledende semester med øvelse i grunnleggende kliniske ferdigheter og innføring i basale fag begynner du med klinisk behandling av pasienter ved fakultetets studentklinikker.

                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. årsstudent øver på bruk av infiltrasjonsanestesi.

                                                                                                                  

Tannpleie er et kunnskapsbasert profesjonsrettet studium som består av teori, klinisk øvelse i studentklinikkene og allsidig praksistrening ute i samfunnet. Kommunikasjon og samhandling er en gjennomgående og viktig del av studiet. Dette lærer du gjennom teoretisk undervisning og praktisk øvelse, for eksempel muntlige presentasjoner og undervisning på gruppe- og individnivå.

I studiet vektlegges og kombineres odontologiske og medisinske fagdisipliner med teori relatert til faktorer som fremmer helse og reduserer sykdom. Fokus er på oral helses betydning for folkehelsen generelt. I tillegg består studiet av vitenskapsteori og metode, samt samfunns- og atferdsfag som pedagogikk, psykologi og etikk.

Det er en forutsetning at studenter behersker norsk skriftlig og muntlig meget godt. Undervisningen holdes i all hovedsak på norsk. Noe undervisning holdes på engelsk i deler av studiet.

Etter fullført studium får du autorisasjon som tannpleier. Du finner mer informasjon om utdanningen under Hva lærer du? og Oppbygging og gjennomføring.

Studiemiljø

Som tannpleierstudent blir du godt kjent med dine medstudenter. I den daglige undervisningen jobber studentene tett sammen og lærer av og med hverandre. Første studieuke har du anledning til å delta på fadderarrangementer på UiOs campusområder på Blindern og i sentrum. I tillegg settes det av tid til å bli kjent med medstudenter på eget kull. Etter introduksjonsuka overtar studentene selv mye av ansvaret for godt sosialt miljø og læringsmiljø. Utdanningen bistår ved behov.
Gjennom Odontologforeningen kan du delta på sosiale treff, quiz og hytteturer gjennom hele året. Det er også interessant og utviklende å engasjere seg i odontologistudentenes styringsorgan OSU.

Studier i utlandet

Tannpleierstudenter kan søke om et utvekslingsopphold i løpet av 2. studieår ved  Karolinska Institutet i Stockholm, Københavns Universitet, Europäishe Fachhochschule in Köln og University of Edinburgh . Varigheten varierer fra en til tre måneder. 3. årsstudenter kan søke om 4-6 ukers utenlandspraksis i Tanga, Tanzania i 6. semester. Les mer om utveksling.

Videre studier og jobb

Det er mulig å studere videre ved ulike masterprogrammer ved universiteter og høgskoler i inn- og utland. En videreutdanning innen pedagogikk, folkehelsearbeid og helserelaterte emner, som for eksempel helseadministrasjon og prosjektledelse, gir etterspurt kompetanse for tannpleiere.

Tannpleiere arbeider i hovedsak ved offentlige og private tannklinikker. Noen jobber innen offentlig administrasjon, undervisning og i dentalfirmaer som for eksempel produktselger. Som autorisert tannpleier kan du også etablere din egen tannpleierklinikk. Les mer om jobb og studiemuligheter.

                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights