Årsstudium
Ingen anmeldelser

Spansk (årsenhet)

Varighet
1 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Spansk (årsenhet)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

Spansk språk og kultur gjør seg gjeldende på mange områder og er en viktig del av den europeiske kulturarven. Årsenheten i spansk gir deg bedre ferdigheter i spansk muntlig og skriftlig og kunnskap om den spansktalende verdens språk, litteratur og kultur.

                                                                                                                                                                                                

Med årsenheten i spansk vil du videreutvikle språkferdighetene dine. Samtidig får du kjennskap til de spansktalende landenes litteratur, språk og kultur. Sammen med annen utdanning eller yrkeserfaring kan årsenheten i spansk være relevant for mange forskjellige typer jobber hvor spanskkunnskaper er viktig.

Spansk har utviklet seg til å bli det største fremmedsspråket i norsk skole. En fullført årsenhet i spansk gir undervisningskompetanse for både ungdomsskolen og videregående skole sammen med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). For å bli lektor i spansk anbefaler vi at du leser mer om lektorprogrammet på UiO her.

Før du begynner på årsenheten bør du ha ferdigheter i spansk tilsvarende nivå II fra videregående skole.

Studiemiljø

Som student på spansk kan du delta i Studentutvalget og representere studentene i programråd og i instituttstyret ved ILOS. Bli med og bidra til et godt studiemiljø! 

UiO har utrolig mange studentforeninger. Ta en kikk på alt det gøye du kan ta del i her.

På studentpuben Uglebo er det alltid lett å bli kjent med folk, enten du står foran eller bak baren, og det arrangeres temafester og quiz. Har du en liten skrivespire i deg, kan du bli med i studenttidsskrifter som Filologen eller Lasso.

Jobb og videre studier

Årsenheten kan sammen med annen utdanning eller yrkeserfaring være nyttig i mange forskjellige typer jobber hvor gode spanskkunnskaper er nødvendige. 

Årsenheten kan i sin helhet innpasses i bachelorstudieretningen spansk, eller som støttefag i andre bachelorstudier (opptak gjennom Samordna opptak).

                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights