Master

Religion og samfunn (master - to år)

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Religion og samfunn (master - to år)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

Masterstudiet i religion og samfunn har fokus på religion i dagens samfunn. Gjennomgående temaer er religiøse endringsprosesser, forholdet mellom religionene (interreligiøse relasjoner), kjønnsperspektiver på religion og forholdet mellom religion og politikk. Programmet åpner for et mangfold av teoretiske innfallsvinkler, metoder og tematiske spesialiseringer innenfor studiet av samtidsreligion.

                                                                                                                                                                                                

Studiets utgangspunkt er den brede, tverrfaglige religionskompetansen. Masterprogrammet gir deg muligheten til å opparbeide en vid oversikt over de etiske, kulturelle og politiske utfordringene - både nasjonalt og globalt - som religionene står overfor i det moderne samfunn. Samtidig får du mulighet til å spesialisere deg i et bestemt aspekt ved samtidsreligion.

Det er mulig å velge valgemner slik at du spesialiserer deg innenfor islamstudier eller kristendomsstudier. Du kan også ta programmet uten en slik spesialisering. De kristendoms- og islamrelaterte emnene har fokus på etikk, teologi og moderne tenkning.

Gjennom arbeidet med masteroppgaven og valg av ulike emner får du muligheten til å fordype deg i problemstillinger som er tett knyttet til forskningen som foregår på fakultetet.

Masterprogrammet bygger på UiOs bachelorprogrammer i religion, teologi eller tilsvarende. Utover de studieemnene som tilbys i dette masterprogrammet, kan relevante studieemner fra andre programmer ved Universitetet i Oslo velges inn.

Nysgjerrig på hvordan det er å studere hos oss? Du finner mer informasjon på våre nettsider!  

                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights