Bachelor
Ingen anmeldelser

Psykologi (bachelor)

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Psykologi (bachelor)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

Hvorfor blir vi til de personene vi er? Hvordan påvirkes vi av andre mennesker? Og hvordan kan vi finne ut noe om dette? Bachelorprogrammet i psykologi skal gi deg generelle kunnskaper innenfor psykologi.

                                                                                                                                                                                                

Innhold i studiet

Psykologi handler om menneskers opplevelser, tanker, følelser og atferd. Vi er individer, men vi opptrer også i sosiale sammenhenger. Som student på bachelorprogrammet i psykologi vil du lære om begge disse sidene ved mennesket.

Du får økt din kunnskap om, og forståelse av, menneskets handlinger, og du vil bli i stand til å analysere menneskets samspill med omgivelsene. Innenfor psykologien vil ofte ulike retninger tilnærme seg de samme fenomenene på forskjellig måte.

Studiemiljø

Ved Psykologisk institutt er studentene selv aktive med å bidra til studentmiljøet. Det finnes en rekke studentforeninger ved instituttet som på ulikemåter bidrar til å gi studentene en positiv ramme rundt studiehverdagen. Se en oversikt over studentforeningene her.

Finn din fremtid

Å forberede seg til livet etter studiene er en prosess som går over tid og som starter tidlig. Finn din fremtid er et tilbud for å gjøre det lettere for deg å oppdage dine muligheter underveis i studietiden. Du vil lære om hvordan du kan planlegge og sette gode mål for deg selv, og hva du kanskje ikke kan planlegge for. Du vil få innsikt i hva som kan være relevant erfaring på veien videre og hvordan du kan bruke studietiden til å utforske dine muligheter for videre studier eller jobb. Du vil få konkrete verktøy på veien som du kan bruke til å finne din retning.

Les mer om karriereemner

Studier i utlandet

Psykologisk institutt har utvekslingsavtaler med blant annet universiteter i Norden, Europa og Brasil. UiO kan i tillegg tilby et bredt spekter av utvekslingsavtaler over hele verden. Vi anbefaler at du gjennomfører ditt utenlandsopphold i femte semester. Les mer om studieopphold i utlandet.

Videre studier og jobb

Bachelorprogrammet i psykologi kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i psykologi, og til masterprogrammene TIK og ESST. Studier på bachelorprogrammet i psykologi kan gi deg kompetanse innenfor en rekke arbeidsområder: undervisning, HR, saksbehandling, konsulentvirksomhet, ledelse, rådgivning, medier og organisasjonsarbeid. Les mer om jobb og videre studier.

                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights