Master
Ingen anmeldelser

Pedagogikk (master - to år)

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Pedagogikk (master - to år)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

Studiet gir deg forskningsbasert, aktuell og relevant pedagogisk kunnskap. Du kan velge mellom fire studieretninger med ulike faglige fokusområder. Tre av disse har praksis som en viktig del av studiet. En mastergrad i pedagogikk gir deg en kompetanse som er svært ettertraktet av arbeidsgivere i alle bransjer – alt fra IT og HR til PP-tjenesten og frivillige organisasjoner.

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Foto: Shane Colvin/UiO

                                                                                                                  

Kort om studieprogrammet

Studieretningene på Master i pedagogikk reflekterer bredden i forskningsfeltet pedagogikk og vi legger vekt på at du som student skal være aktiv deltaker i læringssituasjonene. Praksis er en viktig komponent i flere av studieretningene hvor du som student får mulighet til å ta et steg ut i arbeidslivet. Studieretningene du kan velge mellom er:

  • Kommunikasjon, design og læring - tverrfaglig studium om IKT og læring.
  • Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet - kompetanseutvikling og kunnskapsdeling i et arbeidsliv som endres raskt.
  • Pedagogisk-psykologisk rådgivning - spesielt rettet mot arbeid i pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT).
  • Utdanning, danning og oppvekst - fokus på utdanningspolitikk, oppvekstsvilkår og etisk-politisk danning i en globalisert verden.

Ofte stilte spørsmål om masterprogrammet

Tre av studieretningene har praksis som en del av studiet. Gjennom veiledet praksis i relevante virksomheter vil du få anledning til å bruke kunnskapen du har lært og skal lære i løpet av studiet. Du finner mer informasjon om IPEDs praksisordning på nettsiden "Alt om praksis".

                                                 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har landets ledende fagmiljø innen pedagogikk. Alle fagene som inngår i utdanningen er forskningsbaserte og forankret i et forskningsaktivt fagmiljø. Dette betyr at den kunnskapen du tilegner deg er relevant og du får en solid innsikt i pedagogisk teori.

Studiemiljø

UiO har en rekke faglige og sosiale foreninger der du kan få nye venner og finne nye interesser.

Som pedagogikkstudent kan du for eksempel få redaksjonell erfaring i studentbladet Pedagogisk Profil, du kan være med på å organisere sosiale arrangement gjennom vår egen studentpub Kjellern eller engasjere deg i studentpolitikk ved å bli med i Fagutvalget ved IPED. 

På våre nettsider finner du mer informasjon om studentforeninger ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet og en oversikt over alle studentforeninger ved UiO.

Jobb og videre studier

Med en mastergrad i pedagogikk har du viktig kompetanse og egenskaper som arbeidsgivere etterspør. Våre studenter er gode på blant annet å tenke analytisk, se nye muligheter og perspektiver, jobbe selvstendig og i grupper. Pedagoger jobber i ulike bransjer, alt fra IT-miljøer, HR, forlag, konsulentfirma, PP-tjenesten til frivillige organisasjoner.

Med en fullført master i pedagogikk er du også kvalifisert for å søke opptak til Ph.D. programmet.

Du finner mer informasjon om jobb og videre studier på våre nettsider. Vi har også intervjuet noen av våre tidligere studenter for å høre hva de jobber med i dag. 

                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights