Master

Organisasjon, ledelse og arbeid (master - to år)

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Organisasjon, ledelse og arbeid (master - to år)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

Med en master i organisasjon, ledelse og arbeid får du et solid faglig grunnlag og reell erfaring med å forstå og håndtere kompleksitet og endring i organisasjoner og arbeidsliv. I masterprogrammet vektlegges kritisk organisasjonsteori og nyere organisasjonssosiologi.

                                                                                                                                                                                                

Teori møter praksis

Studieprogrammet gir deg ferdigheter til å utvikle, analysere og koble avansert teori med praktiske case. Studieprogrammet passer for deg som er teoretisk orientert og ønsker å utvikle dine organisasjonsteoretiske ferdigheter i møte med praksis.

Det komplekse arbeidslivet

Alle viktige samfunnsforhold har en organisatorisk dimensjon. Moderne arbeidsliv er preget av komplekse og gjennomgripende endringsprosesser. På makronivå kan disse endringene knyttes til økonomiske, politiske og kulturelle globaliseringsprosesser og IKT som en generisk teknologi. På virksomhetsnivå ser vi en rask utbredelse av tjenesteytende og kunnskapsintensive arbeidsformer. Det nye arbeidslivet stiller store krav til fleksibilitet og kvalitet og fører med seg åpne og prosessorienterte former for organisering og ledelse.

Masterprogrammet retter seg primært mot ledelse og arbeid i organisasjoner med komplekse målstrukturer. Organisasjoner som er premissleverandører for arbeid- og politikkutforming og viktige aktører i samfunnet. 

Tverrfaglighet

Dette er et tverrfaglig studieprogram som spenner over et bredt spekter av samfunnsfag. Programmet tar blant annet for seg samspill mellom teknologi og arbeidsprosesser og mellom kultur og organisering.

Programmet vil gi deg en selvstendig og helhetlig analytisk holdning til et stort og voksende repertoar av organisasjonsoppskrifter som er preget av motesvingninger. I denne turbulente utviklingen er det avgjørende å besitte ferdigheter og kunnskap som setter deg i stand til å fortolke komplekse sosiale prosesser og til å velge velfungerende angrepsmåter og løsninger. Gode analyser, vurderinger og beslutninger forutsetter analytiske ferdigheter som bygger på grunnleggende organisasjonsforståelse og som har et åpent perspektiv på hva som kan utgjøre organisasjonens relevante omgivelser.

Programmets første semester består av emner som skal gi deg et godt faglig grunnlag for resten av studieløpet. Dette omfatter emner innen organisasjonsteori og samfunnsvitenskapelige metoder. Deretter velger du én av fem fordypninger:

  • Arbeidsliv og forhandlinger
  • Bærekraft og omdømme
  • Kommunikasjon og innflytelse
  • Politikk og organisasjonsutforming
  • Teknologi og kunnskapsledelse

I tillegg til fordypningsemnene, vil du gjennomføre et tverrfaglig og gruppebasert prosjekt (Prosjektforum) for en reell oppdragsgiver fra arbeidslivet. Valg av fordypning vil bestemme om du skal ta Prosjektforum i andre eller tredje semester (se figur). I siste semester runder du av mastergraden med å skrive en masteroppgave. Masteroppgaven er gjerne motivert av ditt valg av fordypning og ofte med bruk av data som ble hentet inn i Prosjektforum.

Prosjektforum

SVPRO4000 – Prosjektforum - lederskap og organisering er et unikt emne hvor du vil tilegne deg erfaring med moderne arbeidsformer og problemstillinger i arbeidslivet, i møte med oppdragsgivere og profesjonelle aktører. Emnet viser hvordan tverrfaglige løsninger og ervervede samfunnsfaglige kunnskaper og perspektiver kan komme til anvendelse. 

www.prosjektforum.uio.no

Finn din fremtid

Å forberede seg til livet etter studiene er en prosess som går over tid og som starter tidlig. Finn din fremtid er et tilbud for å gjøre det lettere for deg å oppdage dine muligheter underveis i studietiden. Du vil lære om hvordan du kan planlegge og sette gode mål for deg selv, og hva du kanskje ikke kan planlegge for. Du vil få innsikt i hva som kan være relevant erfaring på veien videre og hvordan du kan bruke studietiden til å utforske dine muligheter for videre studier eller jobb. Du vil få konkrete verktøy på veien som du kan bruke til å finne din retning. Les mer om karriereemner.
 

Studier i utlandet

Programmet gir mulighet for utveksling i tredje semester. UiO har et stort utvalg av utvekslingsavtaler med relevante institusjoner, både i Europa og i andre deler av verden, som du kan benytte deg av. Les mer om studieopphold i utlandet.

Studiemiljø

Det er et godt studiemiljø på masterprogrammet med kollokviegrupper, hytteturer, studieturer, julebord, og sosiale sammenkomster. Programutvalget arrangerer også mange andre aktiviteter i løpet av semesteret.

                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights