Integrert Master

Odontologi (master - 5 år)

Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Odontologi (master - 5 år)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

Tannlegestudiet (odontologi) kombinerer praktiske ferdigheter og teoretiske kunnskaper, og du får kontakt med pasienter tidlig i studiet. Som ekspert innenfor tann- og munnhelse får du et spennende og utfordrende yrke.

                                                                                                                                                                                                

Studieprogrammet er bygd opp av emner innen naturvitenskap, medisin og samfunnsfag. Du tilbringer de første 2 1/2 semestrene sammen med medisinstudentene. I starten av studiet legges det vekt på biologi (anatomi, fysiologi, biokjemi), samfunns- og metodefag og laboratorieundervisning. Du får møte pasienter gjennom besøk i offentlige eller private tannklinikker. I løpet av fjerde semester tar du fatt på de odontologiske fagene, der du først jobber på kunstige tenner og modeller ved vårt moderne ferdighetssenter. Her vil du også få innføring i den nyeste digitale teknologien på tannhelsefeltet. I tredje studieår begynner du å behandle pasienter ved våre egne klinikker. Tiende semester innledes med et fem ukers praksisopphold ved en offentlig tannklinikk. Undervisningen er i hovedsak obligatorisk, og studieprogrammet krever jevn og god innsats.

På studieprogrammet vil du lære å stille diagnoser, behandle sykdommer i munnhule og kjeve, tannstillingsfeil og utviklingsforstyrrelser. Som tannlege vil du jobbe mye med å restaurere skadede tenner, men en annen viktig oppgave er å gi pasienter råd om hvordan de kan forebygge tann- og munnsykdommer. Du får derfor også lære om kommunikasjon med pasienter og hvordan du motiverer dem til å ta vare på tennene sine. Våre forelesere er blant de fremste forskerne i landet innenfor odontologi.

Lurer du på hvordan det er å være student på det odontologiske fakultet ved UiO?
Se filmen

Studiemiljø

Som odontologistudent blir du godt kjent med dine medstudenter. Først gjennom fadderuken i begynnelsen av første semester, men ikke minst gjennom den daglige undervisningen hvor dere jobber tett sammen. Gjennom Odontologforeningen får du muligheten til å delta på quizer, sammenkomster og hytteturer. Det er også interessant og utviklende å engasjere seg i odontologistudentenes styringsorgan OSU.

Studier i utlandet

Studiet gir deg flotte muligheter til å studere i utlandet i løpet av 8. semester hos en av fakultetets avtalepartere. Fakultetets partnere i Berlin og Paris er en del av Cirkle U alliansen. Les mer om utveksling.

Videre studier og jobb

Etter endt utdanning får du autorisasjon som tannlege og kan gå rett ut i jobb. Jobbmulighetene for tannleger er svært gode, særlig utenfor de største byene. Du kan velge å gå inn i den offentlige tannhelsetjenesten, for eksempel som skoletannlege. Du kan også starte for deg selv som privatpraktiserende tannlege.

En akademisk karriere som lærer ved et universitet er en annen mulighet. Som tannlege kan du også utdanne deg videre til forsker gjennom spesialistutdanning eller et doktorgradsprogram. Uansett hva slags karriere du velger, er du sikret et selvstendig og variert yrke. Les mer om jobb og studiemuligheter.

                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights