Master

Museologi og kulturarvstudier (master - to år)

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Museologi og kulturarvstudier (master - to år)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

En kultur er kjennetegnet av hva den velger å ta vare på og vise fram. Museum og kulturarvsfeltet er i utvikling i Norge og globalt, og det er behov for ny kunnskap og kompetanse. Gjennom to intensive år kan du sammen med studenter og ledende forskere være med på å produsere denne kunnskapen.

                                                                                                                                                                                                

Å produsere ny kunnskap

Vi stiller utfordrende spørsmål om hva som blir bevart av hvem, og for hvem. Med kulturvitenskaplige tilnærminger lærer du å fortolke objekter og materiell kultur, hvordan samlinger blir til og hvordan kulturarv skapes og hvordan den forvaltes. Med det avsluttende, selvstendige arbeidet med masteroppgaven er du med på utviklingen i det voksende museologi- og kulturarvsfeltet.

Å gå på tvers av faggrenser

Studenter med ulike kultur- og samfunnsfag kan søke, og studiet tar for seg bredden i museum- og kulturarvsfeltet. Kunst-, kultur-, og naturhistoriske samlinger, objekter og institusjoner blir behandlet og analysert. Kulturarvens økonomiske, kulturelle og politiske funksjon før og nå står sentralt i studiet og blir belyst igjennom tverrfaglige innfallsvinkler.

Å lære gjennom praksis

Ulike museer og kulturarvsinstitusjoner vil bli tematisert og vil være viktige læringsarenaer for å kunne gi deg en god forståelse av det norske og internasjonale museum- og kulturarvslandskapet. Gjennom studiet vil du få kunnskap om hvordan ulike samlinger blir til og forvaltes, og hvordan utstillinger produseres. Praksis ved et museum eller en kulturarvsinstitusjon i inn- eller utland vil være et av valgene i studieløpet.

Tett faglig oppfølging

Fra første semester vil du som student på programmet få tett veiledning og oppfølging av en faglig mentor. Sentralt i studiet står arbeidet med masteroppgaven der du gjennom eget arbeid over tid lærer deg analytiske ferdigheter og å formulere deg om en faglig problemstilling, tett fulgt opp av en veileder med kompetanse på emnet.

                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights