Bachelor
Ingen anmeldelser

Medier og kommunikasjon (bachelor)

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Medier og kommunikasjon (bachelor)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

Vil du jobbe med medier, analyse eller formidling? Er du samfunnsengasjert og opptatt av digitale medier, påvirkning og medieuttrykk? BA-graden gir solid analytisk kompetanse og mulighet for å velge støttefag som statsvitenskap, språk, psykologi, informatikk eller bærekraft. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

BA-programmet lærer deg å analysere innhold, bruk, historiske utviklingstrekk og globale medieplattformer 

BA-programmet gir etterspurte ferdigheter i skriftlig kommunikasjon og erfaring med ulike medier og medieuttrykk. 

Du kan spesialisere deg på bestemte medier eller samfunnsutfordringer.  

Du får verdifull tverrfaglig kompetanse gjennom støttefaget du velger. 

Les mer om oppbygging av studiet her

Innholdet i studiet  

BA-graden starter med en felles innføring i medieteori, mediehistorie og medieanalyse. Studentene blir godt kjent med hverandre og lærerne.  

Fra første stund skriver du oppgaver og deltar i et engasjerende opplegg med varierte arbeidsformer. Du får hyppige tilbakemeldinger slik at du kan utvikle deg.  

Les mer om undervisning og eksamen

Spesialisering og støttefag 

Allerede første året kan du velge emner som digitale medier, politisk kommunikasjon, skjermkulturer eller journalistikk/formidling.  

I andre året utvikler du din analytiske mediekompetanse samtidig som du arbeider med støttefaget ditt. 

Les vår veiledning til valg av støttefag (40-gruppe)

Praksis og kontakt med arbeidslivet  

I tredje studieår får du muligheten til å velge mellom en medierelevant arbeidspraksis eller forskningspraksis. Her får du etterspurt kompetanse og nettverk.  

Her i Oslo befinner du deg i hjertet av norsk mediebransje og du vil møte forskere og bransjefolk som forelesere og i praksisemner.  

Les om de avsluttende emnene på tredje året (du skal velge ett av dem): 

 • MEVIT3810 – Mediestudenter som forskere: akademisk prosjektarbeid
 • MEVIT3811 – Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid
 • MEVIT3812 – Mediestudenter som forskere: Design i mobile medier

Studier i utlandet

Studieprogrammet tilbyr utenlandsopphold som gir verdifull erfaring og er etterspurt i arbeidslivet. Hva med et semester i Italia, Nederland eller Danmark? 

Les mer om utenlandsopphold

Du kan reise på utveksling i 5. semester, og kan velge mellom hundrevis av avtaler på UiO. I tillegg har IMK egne utvekslingsavtaler med flere universiteter rundt omkring i verden.

Studiemiljø 

Institutt for medier og kommunikasjon holder til i Forskningsparken ved Blindern Campus. studentene har egne lokaler for undervisning og selvstudier. Studiemiljøet er åpent og imøtekommende.  

Du kan engasjere deg i det sosiale miljøet eller faglige aktiviteter. Kanskje vil du skrive artikler i nettmagasinet PRESSET?

Som student får du mulighet til å utfolde deg og møter engasjerte lærere og medstudenter.  

Les mer om livet rundt studiene

Karriere 

Våre kandidater jobber i mange bransjer, blant annet med 

 • Analyse 

 • Journalistikk 

 • Medieproduksjon 

 • Forlag 

 • Kultur og kunst 

 • Kommunikasjonsrådgivning 

 • Innovasjon 

 • Ledelse 

 • Forskning og undervisning  

 • Statlig og kommunal virksomhet  

 • Og mange andre jobber 

Les mer om jobb og videre studier 

Etter fullført BA-program kan du gå videre til ett av tre masterprogrammer ved IMK 

 • Medier og kommunikasjon 

 • Politisk kommunikasjon

 • Screen cultures

Du kan også søke på andre masterprogrammer i Norge og i utlandet. 

Tett på forskningen 

Universitetet i Oslo har landets høyst rangerte fagmiljø innen medier og kommunikasjonsfaget. Vi har høy kompetanse på digitale medier, film og video, og trykte medier.  

Våre forskere uttaler seg ofte om aktuelle medieutfordringer og har prosjekter innen mediehistorie, mediepolitikk og medieestetikk. 

Du vil møte forskere tilknyttet vårt forskningssenter i politisk kommunikasjon, forskere knyttet til vårt senter for barn og medier og forskere innen den tverrfaglige satsingen på skjermkulturer. 

                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights