Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Integrert Master

Klinisk ernæring (master - 5 år)

Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Klinisk ernæring (master - 5 år)

              

               Hvorfor velge klinisk ernæring?       

                              

Kunnskap om kosthold og ernæring kan bidra til å løse noen av samfunnets største helseutfordringer. Som klinisk ernæringsfysiolog kan du jobbe på sykehus, innen forskning, i matvareindustrien og internasjonalt.

                                                                                                                                                                                                

Studiet gir deg grunnleggende biologiske kunnskaper om menneskekroppen, med spesiell vekt på ernæring og kosthold. Du lærer å skille mellom hva som er fakta og hva som er myter om sunn mat. Du får innsikt i samfunnsforhold som påvirker hvilken mat vi spiser. I tillegg lærer du om sykdommer som har sin årsak i eller påvirkes av hva vi spiser.

For å kunne gi ernæringsbehandling til pasienter må du ha autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog. Studiet i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo kvalifiserer til slik autorisasjon.

Du er i relevant praksis under studiet

Som student vil du få mulighet til å delta i pasientbehandling på sykehus, såkalt klinisk praksis.

Du vil gjennom praksisen øve opp ferdigheter i å stille diagnoser og gi ernæringsbehandling til pasienter, selvsagt under veiledning fra kliniske ernæringsfysiologer som jobber ved sykehuset. I tillegg vil du ha praksis i kommunale tjenester, f.eks. i barnehager, frisklivsentraler, eldresentre og pleiehjem.

Tett kontakt med undervisere og veiledere

Dine undervisere på studiet er også forskere på avdeling for ernæringsvitenskap, som er et av de største og mest aktive forskningsmiljøene i Europa innenfor ernæring.

Gjennom hele studiet vil du ha nær kontakt med forskere og du vil lære om ulike forskningsmetoder og bli oppdatert på den nyeste forskningen. Du bruker ett år av studiet på masteroppgaven, som er en selvstendig, vitenskapelig oppgave du gjør i samarbeid med en forskergruppe.

Du kan studere i utlandet

Ernæringsstudiet har en utvekslingsavtale med Stellenbosch University i Sør-Afrika og Ghent University i Belgia.

Vi har et aktivt og sosialt studiemiljø

Ernæringsstudentenes fagutvalg (EFU) er en faglig og sosial forening for alle ernæringsstudentene på UiO. Styret i foreningen er ansvarlig for å arrangere årlige begivenheter som: aktivitetsdag, julebord, sommerfest, fagdager m.m. Dette er med på å skape tilhørighet og samhold på tvers av kullene. 

Fagutvalget har også påvirkningskraft ved å delta i ulike råd og utvalg, og fungerer som bindeledd mellom studentene og studieledelsen.

Ernæringsstudentene driver tjenesten Mathjelpen som gir informasjon om ernæring til studenter og andre.

Jobb og videre studier

Kliniske ernæringsfysiologer kan ha mange roller innen ulike felt. Kliniske ernæringsfysiologer har en ledende rolle i utvikling av retningslinjer og prosedyrer i ernæringsbehandling ved sykehus og har spesialkompetanse som brukes ved kompliserte tilfeller i behandlingen.

Du kan arbeide i både privat og offentlig sektor, i helsepolitisk ledelse eller som selvstendig næringsdrivende.

Kliniske ernæringsfysiologer kan jobbe i kommunale helse- og omsorgstjenester med forebygging av livsstilssykdommer, i matvareindustri med å gjøre maten sunnere og mer bærekraftig eller i offentlige institusjoner hvor du har reell påvirkningskraft på politiske beslutninger som kan gi bedre og sunnere mat til alle. Du kan bli en aktør i samfunnsdebatten.

Du kan også fortsette innen forskning  og bidra til å få frem mer kunnskap om hvordan kost og livsstil påvirker ulike sykdommer. Gjennom forskning og studier kan du oppnå en doktorgrad i ernæring.

Les mer om jobb og videre studier

- Jeg valgte klinisk ernæring fordi jeg lenge har hatt en stor interesse for menneskekroppen, trening og ernæring. Det å få innsikt i hvordan noe så hverdagslig som kosthold påvirker kroppen, både når det gjelder fysisk og psykisk helse og prestasjonsevne, er utrolig interessant.

Christian Lyckander

                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights