Master

Informatikk: digital økonomi og ledelse (master - to år)

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Informatikk: digital økonomi og ledelse (master - to år)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

Vil du jobbe med digitalisering, organisasjon og ledelse? Den digitale utviklingen former fremtidens forretningsmodeller, næringsliv og samfunn. Mer enn noen gang er det behov for kandidater med dybdekompetanse innen teknologi som kan lede bedrifter og organisasjoner gjennom digitaliseringsprosesser. 

                                                                                                                                                                                                                                                  

Innhold i studiet

Teknologiforståelse har blitt en del av et lederansvar på lik linje med strategi, budsjettering og organisasjon. Digitale- og teknologiske systemer er i dag en integrert del av virksomheten, nesten uansett bransje, og dybdekunnskap innen forretningsforståelse og digitale løsninger blir stadig viktigere. 

Masterprogrammet i Informatikk: digital økonomi og ledelse tar for seg samspillet mellom avanserte tekniske løsninger og forretningsmessig innovasjon. Du får du dyptgående teknologisk kunnskap, samtidig som du lærer å forstå hvordan digitalisering endrer forretningsmodeller og organisasjoner. 

Studiet gir deg god innsikt i forretningsledelse og oversikt over helheten og kompleksiteten i digitale prosesser i en bedrift eller organisasjon. Du får analytiske ferdigheter samtidig som du lærer å ta ansvar for ledelse av digitaliseringsprosesser, i rollen som brobygger mellom forretning og digital teknologi.

Du kan velge mellom to ulike spesialiseringer: 

  • Digitale økosystemer
  • Forretningsutvikling

Med en spesialisering i digitale økosystemer, går du i dybden av informasjonssystemer og IT-ledelse. På spesialiseringen i forretningsutvikling er fokuset på innovasjon og entreprenørskap. Uansett hvilken retning du velger, vil du kunne sette sammen et teoretisk pensum og velge tema for masteroppgaven ut fra dine egne faglige interesser. 

Gjennom studiet blir du også del av et forskningsmiljø som jobber på tvers av ulike fagretninger innen informatikk og økonomi og forretningsutvikling. Å samarbeide med andre masterstudenter med ulik faglig bakgrunn, vil kunne gi deg nye perspektiver innen ditt eget fagområde.

Studiemiljø

Før undervisningen starter i august, ønsker vi deg velkommen til tre dager med obligatorisk undervisning og ulike sosiale arrangementer. Du får anledning til å bli bedre kjent med medstudenter både faglig og sosialt, og du få informasjon om studieprogrammet ditt, emner, forskning og valg av masteroppgave. 

Det er flere sosiale og faglige samlinger underveis i studiet, og i tillegg kan du engasjere deg i foreningen Digitus, som arrangerer faglige og sosiale sammenkomster for studentene på dette programmet. Ved Universitetet i Oslo finnes det over 200 studentforeninger som du kan velge i blant.

Videre jobb og studier

Etter masterstudiet vil du ha solide kunnskaper i informatikk og digital økonomi og ledelse, og ha skaffet deg betydelig trening i analytiske metoder og tankegang. Du vil også ha kunnskapen til å lede tverrfaglige team i digitale utviklings- og endringsprosesser.

Stadig flere bransjer digitaliseres og automatiseres, og gjennom studiet får du kompetanse som er sterkt etterspurt i arbeidsmarkedet. Informatikere jobber innen privat næringsliv, offentlig sektor eller i andre typer organisasjoner, og masterstudiet åpner for mange ulike karriereveier.

Les mer om jobb og videre studier.

                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights