Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Bachelor

Informatikk: design, bruk, interaksjon (bachelor)

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Informatikk: design, bruk, interaksjon (bachelor)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

For at folk skal ha nytte av IT, trengs innsikt i både teknologier og hvordan de brukes. På dette studiet lærer du å skape gode IT-løsninger for blant annet apper og nettsider ved å undersøke brukernes behov og så bruke denne innsikten når du designer og programmerer. 

                                                                                                                                                                                                

Kort om studieprogrammet

Dataverktøy må ha en utforming som er forståelig for mennesker og lett for oss å bruke, men vi kan ikke si om en IT-løsning er god før den brukes i praksis. På studiet får du utvikle IT-løsninger i samarbeid med de som skal bruke dem. Du lærer å forstå brukernes behov og forventninger, før du designer en løsning som passer deres bruk. Her blir du kjent med hele designprosessen og kan spesialisere deg i det du er mest interessert i. 

I dette studiet er det prosjektarbeid og brukerundersøkelser i tillegg til programmering. Du kan velge å satse på en eller flere deler av utviklingsprosessen: de tekniske sidene, eller de sidene der menneskene er viktigere og der du trenger kunnskap om samfunn og kultur. Gjennom gruppearbeid lærer du å hente informasjon fra brukere om hva de trenger, og å presentere og bruke funnene i designprosessen. Du får arbeide praktisk og teste ideer fra første semester, og du får erfaring med reelle problemstillinger.

Studiet har generell informatikkunnskap i begynnelsen, før du lærer mer om brukerorientering og interaksjonsdesign. Du skal også ta støttefag innen humanistiske fag, samfunnsvitenskap eller juss. Gjennom et større prosjektemne får du også praktisk erfaring med reelle problemstillinger. 

Design for menneskers bruk av IT

Forståelig og god design for bruk av datamaskiner har blitt mer vanlig de siste årene, men det er fremdeles ikke uvanlig å lete etter knappen som gjør det du ønsker, å trykke feil i apper, eller å forlate en nettside fordi den er rotete. Vi mennesker bruker hint som er bygget inn i designet for å se hvilken vei en dør åpner seg eller hvilke knapper som er viktige på fjernkontrollen. På samme måte kan dataverktøy bli helt ubrukelige hvis de ikke er lette å bruke.

Utbredelsen av IT-verktøy øker stadig, og vi blir mer og mer vant til å bruke nettbaserte og datamaskinbaserte skjema, tjenester og informasjonskilder. Vi bruker datamaskiner til å betale regninger og å skape kunst, og hva vi gjør med datamaskiner endrer seg også. Prinsippene i interaksjonsdesign lar seg overføre til flere felter, for det handler også om hvordan vi kan gjøre medisinsk utstyr lettere å bruke for pasienter, hvordan vi kan vise frem informasjon på helt nye måter, og å gi folk tilgang til verktøy og maskiner de ellers ikke ville kunnet bruke.

Kravene til brukervennlighet og samfunnsnytte øker stadig, og dette studiet gir deg grunnlaget for å finne løsningene.

Studiemiljø

Du skal trives som student hos oss! Når du starter får du en faddergruppe og du blir kjent med både gamle og nye studenter, faglig og sosialt. Studentene og faglærerne på programmet reiser også sammen på et todagers seminar, det er en ypperlig anledning til å bli godt kjent og få et godt fagmiljø. Vi følger deg opp videre i studiet, med arrangementer for førsteårsstudenter og en oppfølgingssamtale med hver enkelt for å høre hvordan det går.

Dersom du lurer du på noe praktisk rundt studiet ditt, eller trenger veiledning, kan du kontakte oss.

Universitetet i Oslo har et rikt studentliv med over 200 studentforeninger.

Informatikkstudiene har også et rikt foreningsliv hvor går an å spille fotball, spill, arrangere bedriftsdager, lage apper, arrangere studentpub, eller å være i en egen jenteforening. Les mer om Livet rundt studiene.

Studier i utlandet

Vi har en rekke avtaler med ulike universiteter i og utenfor Europa. Vi anbefaler deg å reise på utveksling i 5. semester, men det er også mulig å dra til California i 3. semester. Les mer om Studier i utlandet.

Videre studier og jobb

Etter bachelorstudiet kvalifiserer du til masterstudie i samme retning, eller noen av de andre retningene innenfor informatikk. Det er også mulig å ta mastergrad ved det Humanistiske eller Samfunnsvitenskapelige fakultet avhengig av hvilke fag du har valgt i graden din. 

Utdannelsen gir spennende arbeidsmuligheter innen områder som systemutvikling, interaksjonsdesign, informasjonsarkitetktur, digitale medier og rådgivning. Du er kvalifisert for jobber innenfor næringsliv og offentlig forvaltning, og til forsker- og undervisningsstillinger. Les mer om videre studier og jobb.

                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights