Bachelor

Honours-programmet

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Honours-programmet

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

Er du faglig ambisiøs og liker å se en sak fra flere sider? På honours-programmet får du kombinert faglig dybde med tverrfaglig kompetanse sammen med fremragende forskere, undervisere og andre studenter. Tverrfaglighet er viktig for å løse samfunnsutfordringene vi står overfor.

                                                                                                                                                                                                

Innhold i programmet

Dette programmet er det første i sitt slag i Norge, og retter seg mot særlig motiverte og ambisiøse studenter. Du tar 10 studiepoeng mer hvert år enn på et vanlig bachelorprogram. Totalt er programmet på 210 studiepoeng over tre år. Vil du utfordre deg selv og satse ekstra hardt, er dette studiet for deg. 

På honours-programmet får du en solid faglig plattform innenfor realfag, samfunnsvitenskap eller humaniora, samtidig som du gjennom tverrfaglige team og prosjektarbeid bygger bro til andre faglige tradisjoner og får en unik kompetanse. 

Tverrfaglig og samfunnsaktuelt

Honours-programmet er laget for å la deg utvikle deg som fagperson, tett på det vitenskapelige miljøet, samt for å la deg se problemstillinger også i lys av andre fagdisipliner. Hvert kull har fokus på et spesifikt tema som er aktuelt i samfunnsdebatten og vitenskapen. Dette sikrer at du som student møter et studieprogram som tar tak i de viktige spørsmålene her og nå. 

For de første kullene som starter er det tverrfaglige temaet kunstig intelligens. Dette vil du som student merke i de unike honours-emnene, hvor vi henter inn de ypperste foreleserne innen feltet. Du blir kjent med kunstig intelligens i et humanistisk, realfaglig og samfunnsvitenskapelig perspektiv. Kan en maskin oppdage fysiske lover? Hva slags etiske problemstillinger reiser bruk av kunstig intelligens? Kan det bidra til matematisk bevis og sikrere vitenskap? Hvordan lærer maskiner språk, og kan maskiner være kreative og lage og analysere musikk?

Faglig veiledning

Når du starter på programmet møter du et eget mentorteam som vil følge deg gjennom hele studiet. Teamet hjelper deg å sette sammen studieplanen som er skreddersydd for dine ønsker og din motivasjon, samtidig som den sikrer deg en trygg vei videre etter den treårige bachelorgraden. Innen trygge rammer legger vi planene sammen med deg. 

Det som motiverer deg faglig, om det er å hjelpe mennesker eller å bidra til å gjøre verden til et litt bedre sted, får være førende for prosjektarbeidet du sammen med dine medstudenter utvikler og gjennomfører i løpet av det treårige studieløpet. FNs bærekraftsmål vil være mål også vi holder øynene på i årene som kommer. Dette vil du som honours-student merke.

Du velger mellom følgende studieretninger

  • Humaniora (filosofi, lingvistikk eller musikkvitenskap)
  • Realfag (fysikk, astronomi eller matematikk med informatikk)
  • Samfunnsvitenskap (psykologi, sosialantropologi, sosiologi eller statsvitenskap)

Studie- og læringsmiljø

Vi er opptatt av at du skal trives og vi tar deg godt imot ved studiestart. Du blir kjent med fagmiljøet, medstudentene dine og studieløpet som ligger foran deg. Som honours-student får du tilgang til eget lokale med de på kullet ditt.

Jobb og videre studier

Gjennom mentorordningen legger honours-programmet til rette for at du kvalifiserer deg til opptak på en eller flere av våre masterutdanninger. 

Underveis i bachelorløpet legger vi vekt på å gi deg gode verktøy for kommunikasjon og samarbeid, samt arbeidsmetoder som gjør deg attraktiv i arbeidslivet, og en digital kompetanse som er tilpasset fagene du arbeider med. Les mer om jobb og videre studier.

Hvordan er det å studere på honours-programmet?

Les om studiehverdagen til Tiril og Tobias, som startet høsten 2019.

                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights