Helseledelse og helseøkonomi (bachelor)

Universitetet i Oslo
Sammendrag
Bachelor
Oslo
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Helseledelse og helseøkonomi (bachelor)

              

               Hvorfor velge Helseledelse og helseøkonomi?       

                              

Vil du kombinere helse, ledelse og administrasjon? Det tverrfaglige programmet gir deg bred fagkunnskap innen økonomi, helse, administrasjon, helserett og ledelse. 

                                                                                                                                                                                                

Utdanningen gir deg grunnlag for å jobbe i komplekse organisasjoner eller i offentlig og privat helsesektor.

I studiet lærer du å forstå og analysere helsepolitiske beslutningsprosesser gjennom disse fagområdene: 

  • Organisasjonslære gir deg innblikk i hvordan helseinstitusjoner ledes, administreres og organiseres i Norge og andre land.
  • Innføring i medisinske grunnbegreper og kunnskap om befolkningens helse gjør at du forstår helsetjenestens oppgaver. 
  • Bedriftsøkonomi gir deg forståelse av regnskap, finansiering og bedriftsøkonomiske metoder. 
  • Helseøkonomi gir deg bakgrunn for å forstå og analysere hvordan helsesektoren utformes, finansieres og organiseres. 

Programstrukturen gir deg muligheter til å velge emner du synes er interessante eller inkludere emner fra utdanning du har allerede. 

Du blir en del av et godt studiemiljø

Du blir godt kjent med dine medstudenter gjennom undervisning, gruppearbeid og sosiale aktiviteter. Du får tett kontakt med undervisere og gode muligheter til faglige diskusjoner.

Helseledernes studentforening er en aktiv studentforening som arrangerer hytteturer, fester, film- og quizkvelder. 

Studentene har også Helseledernes fagutvalg som setter utfordringer i helsesektoren på dagsordenen gjennom å invitere foredragsholdere og debattanter og besøke helsetjenesten. 

Ta deler av studiet i utlandet

Vi oppfordrer deg til å ta et utenlandsopphold i løpet av studiet. Det gir deg mulighet til å lære og se nye perspektiver og å knytte internasjonale kontakter. Det er lagt spesielt til rette for utveksling i studiets fjerde semester. 

Programmet har utvekslingsavtale med University of California, Berkeley 

Jobb og videre studier 

Studiet gir gode og varierte jobbmuligheter. Verden står overfor store helsepolitiske utfordringer og muligheter, og helseinstitusjonene trenger fagfolk med bred kunnskap innen økonomi og ledelse, som forstår helsetjenestens oppgaver. Hvordan skal vi håndtere eldrebølgen, antibiotikaresistens og fremtidige pandemier? Og hvordan sikrer vi en bærekraftig helsesektor?  

I perioden fram til 2050 vil etterspørselen etter arbeidskraft i helsesektoren øke. Etter studiet kan du jobbe i helsevesenet, forsikringsbransjen, næringslivet og organisasjoner som prosjektleder, konsulent, saksbehandler eller rådgiver. 

Ønsker du ytterligere spesialisering og fordypning tilbyr vi tre mastergrader:

  • Mastergrad i Health Economics, Policy and Management
  • European Master in Health Economics and Management 
  • Folkehelsevitenskap og epidemiologi 

 

  • Les mer om jobb og videre studier 
  • Les karriereintervjuer med tidligere studenter på bachelor i helseledelse og helseøkonomi

–  Jeg ønsker å jobbe med mennesker, økonomi og gjøre noe av betydning. Jeg oppdaget Bachelor helseledelse og helseøkonomi ved en tilfeldighet og visste med en gang at dette var noe som passet for meg.

Jeg likte spesielt godt ved studiet at vi får unik fagkunnskap. Andre grader er standardisert på tvers av studiene og du skal gjennom det samme. Her får du mye av den samme kunnskapen som en ordinær grad i administrasjon og ledelse, men du får i tillegg spesialisert kunnskap for komplekse organisasjoner.

Gard, Orvik Nilssen, prosjektleder ved Sykehusinnkjøp.

                           

Kontaktinformasjon til Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo

Problemveien 7
0313 Oslo

Tlf: 22 85 82 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!