Master

Forvaltningsinformatikk (master - to år)

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Forvaltningsinformatikk (master - to år)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

Hvilken betydning har bruken av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i offentlige organisasjoner for den enkelte? Programmet kombinerer juridiske, informatiske og samfunnsvitenskapelige innfallsvinkler for å belyse et stadig mer aktuelt tema.

                                                                                                                                                                                                

I hvilken utstrekning kan vi la datamaskinene treffe avgjørelser, og hva innebærer det for deg? Bør du kunne være anonym på Internett? Hvordan kan IKT bidra til omorganisering av offentlig virksomhet? Dette er spørsmål du får innsikt i gjennom masterprogrammet i forvaltningsinformatikk.

Teknologianvendelse er et sentralt studieobjekt i forvaltningsinformatikken. Hos oss lærer du hvordan informasjon- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan åpne for økt politisk engasjement og mer effektiv saksbehandling. Vi forsøker hele tiden å vurdere bruken av teknologi opp mot samfunnsidealer som demokrati, rettssikkerhet og personvern.

Gjennom masterstudiet i forvaltningsinformatikk vil du utvikle forståelse for sentrale spørsmål knyttet til omstillingen av offentlig sektor ut fra samfunnsvitenskapelige, informatiske og juridiske forskningsperspektiver. Dette vil kvalifisere deg til jobber både i næringslivet og offentlig sektor, som spesialist på anvendelser og konsekvenser av teknologien.

Student på Arkivvitenskap (BA) ved OsloMet? Se denne videoen:

                                                                               
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights