Vis studentum.no som: Mobil

Filosofi - Bachelor

Universitetet i Oslo

Om utdanningen

Bachelor i filosofi

Hva er mennesket? En sjel i en konstellasjon av atomer eller noe helt annet? Kan vi være frie og ansvarlige for våre handlinger hvis alt som skjer har årsaker? Finnes det allmenngyldige sannheter, eller er alt relativt? Gir vitenskapene et enhetlig, uttømmende bilde av verden? Hva bestemmer at en handling er moralsk gal?

Du er interessert i filosofi hvis du føler deg fristet til å kaste deg ut i en søkende, men allikevel systematisk behandling av spørsmål av dette slaget. De fleste filosofistudenter holder på med filosofi fordi de er fascinert av slike spørsmål. Filosofi er et fag preget av åpenhet og refleksjon, og utveksling av tanker og ideer med andre er sentralt.

Innhold i studiet

Filosofi er et krevende men spennende studium som utfordrer dine evner til klarhet, presisjon og analyse. Halvparten av studiet består av emner i filosofi. De obligatoriske innføringsemnene er i filosofihistorie, metafysikk og bevissthetsfilosofi, etikk og praktisk filosofi, erkjennelses- og vitenskapsfilosofi samt logikk. Etter å ha tatt disse kan du fordype deg i den delen av filosofien som du er mest interessert i.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte.

UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer og ph.d-programmer/doktorgrader.

Fakulteter ved UIO

  • Det teologiske fakultet
  • Det juridiske fakultet
  • Det medisinske fakultet
  • Det humanistiske fakultet
  • Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  • Det odontologiske fakultet
  • Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  • Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Vis alle utdanninger fra Universitetet i Oslo

Kontaktinformasjon til Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo

Problemveien 7
0313 Oslo

Tlf: 22 85 82 00

Studiested

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!