Master

Europeisk kultur (master - to år)

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Europeisk kultur (master - to år)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

Hva er Europa? Hvilke forestillinger om mennesket, verden og sannhet har satt sitt preg på Europa opp gjennom historien? Hvilke tekster, tradisjoner og praksiser har formet det moderne europeiske kunnskapssamfunnet?

                                                                                                                                                                                                

Masterprogrammet i europeisk kultur tilbyr et historisk og tverrfaglig studium av Europa som kunnskapssamfunn, før og nå. Gjennom to intensive år kan du sammen med studenter og forskere fra ledende fagmiljøer ved UiO utforske de ulike kunnskapstradisjonene og tekstene som har preget den europeiske kulturen, i et spenn fra Aristoteles’ Politikken til folkemedisinske svartebøker. Hvilke tradisjoner har samlet og hvilke har splittet? Hvorfor er noe forkastet, mens annet har blitt bevart?

Europeisk kunnskapshistorie og tekstkultur

Programmet fokuserer på europeisk kunnskapshistorie og tekstkultur og gir unik innsikt i hvordan ulike typer av kunnskap og tekster blir til, brukes, spres, overføres og kontrolleres i Europa – før og nå. Programmet lærer deg å forstå Europa fra et humanistisk perspektiv, som et mangfoldig og foranderlig nettverk av kunnskaper og tekster, der både folk, elite og utveksling med kulturer utenfor har satt avgjørende spor. Studiet favner bredt: Du vil møte mange typer av kunnskaper og tekster, fra håndskrevne oppskrifter og offisielle dokumenter, til naturvitenskapelige artikler og filosofiske avhandlinger. Du kan fordype deg i opplysningstidens pamfletter så vel som i norske folkeeventyr og i nyere digital kunnskapsutveksling.

Kunnskap i bredden og dybden

Programmet tilbyr flere obligatoriske emner som gir bred historisk oversikt, innsikt i teorier om historie, tekst og kultur og nærlesning av tekster fra ulike deler av den europeiske tradisjonen. Den faglige fordypningen skjer gjennom spesialiserte innvalgsemner og selvstendig arbeid med en avsluttende 30-poengs masteroppgave under veiledning fra en forsker fra enten kulturhistorie eller idéhistorie.

Dannelse og ferdigheter

En master i europeisk kultur gir humanistisk kjernekunnskap, der du øves i selvstendig kritisk tenkning og evnen til å håndtere komplekse historiske problemstillinger. I studiet inngår en dannelsesreise i Europa, primært i form av et semesters studieopphold ved utenlandsk universitet, eller i form av et kortere besøk til et europeisk kunnskapssenter. I tillegg utvikler du konkrete ferdigheter i kunnskapsinnsamling- og behandling. Du lærer også mye om å utforme egen tekst – en helt sentral kompetanse i dagens kunnskapssamfunn.

Tett faglig oppfølging

Fra første semester vil du som student på programmet få tett veiledning og oppfølging av en faglig mentor. Sentralt i studiet står arbeidet med masteroppgaven der du gjennom eget arbeid over tid lærer deg analytiske ferdigheter og å formulere deg om en faglig problemstilling, tett fulgt opp av en veileder med kompetanse på emnet.

 

                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights