Master

ESST - Society, Science and Technology in Europe (master - halvannet år)

Varighet
1,5 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1,5 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

ESST - Society, Science and Technology in Europe (master - halvannet år)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

ESST er et tverrfaglig masterprogram der du lærer å forstå samspillet mellom samfunn, vitenskap, innovasjon og teknologi. Du kan spesialisere deg i innovasjonsstudier eller vitenskaps- og teknologistudier.

                                                                                                                                                                                                

Interesse for teknologi, samfunn og innovasjon

Dette masterprogrammet gir deg tverrfaglig kompetanse, og målgruppen er studenter med interesse for teknologi, samfunn og innovasjon. Du lærer hvordan tradisjonelle fagdisipliner har analysert disse temaene, men også om nye teorier og tilnærminger. Særlig underviser vi i feltene vitenskaps- og teknologistudier (STS) og innovasjonsstudier.

Begge disse forskningsfeltene legger vekt på konkrete og empiriske analyser av hvordan kunnskaps-, teknologi- og innovasjonsprosesser foregår i praksis. Du får en innføring i begge, og velger deretter å spesialisere deg i et av feltene.

Vi legger opp til aktiv deltakelse i undervisningen, blant annet gjennom gruppearbeid, muntlige presentasjoner, ekskursjoner, skrivearbeid og diskusjoner. Tidligere ekskursjoner har bl.a gått til Forskningsrådet, Teknisk Museum, Teknologirådet, og en hjerneforskningslab.

Godt studiemiljø - tett på forskerne

Studiemiljøet på TIK-senteret er lite og intimt, og deles med studentene på masterprogrammet Teknologi, innovasjon og kunnskap. Dere er til sammen 30 studenter på begge programmene.

Du får god tilgang på forskningsmiljøet ved TIK-senteret. Lesesalen for masterstudenter og de ansattes kontorer er i samme etasje, og alle deler pauserom. TIK-senteret har ca 35 vitenskapelig ansatte, og du vil møte mange av disse som forelesere. I tillegg er alle fagseminarer og lignende arrangementer på senteret åpne for studenter. Noen studenter tar også oppdrag som vitenskapelige assistenter i senterets forskningsprosjekter.

Sist men ikke minst får du muligheten til å bidra i TIK- og ESST-studentenes egenproduserte magasin Teknovatøren.

Programmets oppbygning

ESST er et intensivt fulltidsstudium normert til 1 1/2 år, og du får muligheten til å dra på utveksling underveis hvis du ønsker det.

Studiet består av to hoveddeler. Den første delen gjennomføres i høstsemesteret. Da tilbys et intensivt emne (TIK4001) som presenterer fagfeltene innovasjon og STS. På vårsemesteret velger du et spesialiseringsemne og begynner arbeidet med masteroppgaven som skal leveres påfølgende semester. Oppgaven skrives på engelsk og leveres i begynnelsen av oktober i tredje semester.

I andre semester kan du reise på utveksling til et av våre partneruniversiteter i ESST-nettverket, hvis du vil ta spesialiseringsemnet ditt i utlandet. ESST-programmet inngår nemlig i et nettverk av europeiske universiteter som tilbyr kurs på hver sine spesialfelt. En oversikt over de ulike spesialiseringene kan du finne på ESST-nettverkets hjemmeside.

Hverdagen som student

Videoen under viser våre TIK- og ESST-studenter anno 2013.

                               
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights