Bachelor
Ingen anmeldelser

Utøvande musikk eller komposisjon

Varighet
4 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
4 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Utøvande musikk eller komposisjon

Bachelorprogrammet i utøvande musikk eller komposisjon er delt i fire studieretningar:

Gjennom det fireårige programmet legg du grunnlaget for ei karriere som utøvande og skapande musikar, og eit grunnlag for vidare studium innan høgare utøvande musikk eller komposisjon. Utdanninga legg til rette for undersøkande og eksperimentelle tilnærmingar, og din eigen praksis og den individuelle rettleiinga er kjernen i utdanningsløpet.

Griegakademiet - Institutt for musikk tilbyr fagfolk og fasilitetar som hjelper deg å utforske eit breitt spekter av kunstnariske praksisar, metodar og uttrykk. Hos oss vektlegg vi kritisk tenking og sjølvstendig tilnærming. Undervisninga skjer individuelt og i grupper i hovuddisiplinen din. Du deltar i skapande aktivitet der du får høve til å utvikle og tilpasse din personlege stil i et allsidig kunstnarisk miljø. Studiet inneheld også emne som plasserer musikk i konteksten tid, kultur og samfunn, og du får innføring i relevant musikkteori og utøvande støttedisiplinar.

  • utøvande klassisk
  • utøvande jazz
  • utøvande tradisjonsmusikk
  • komposisjon

Studiet passer for deg som ynskjer å bli utøvande musikar, komponist eller arbeide i musikklivet.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights