Vis studentum.no som: Mobil

Undersøkande journalistikk

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Master
Bergen
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Undersøkande journalistikk

Masterprogrammet er både produksjonsretta  og analytisk orientert. Dette inneber at du skal produsere eit sjølvstendig journalistisk publiserbart graveprosjekt, samstundes som du arbeider med analytiske problemstillingar. Produksjonen kan gjerast i samarbeid med ein eller fleire mediebedrifter og undervegs i prosjektet vil du få tett rettleiing av fagmiljøet. På vegen vil du dessutan arbeide med ulike akademiske tilnærmingar til medieproduksjon. 

Undersøkande journalistikk er eit felt i vekst, og studentar med denne utdanninga er attraktive for næringslivet. Gravejournalistikk blir mykje lest, sett og høyrt i nyheitsmedia, men det krev spesialisert kompetanse å produsere.

Som masterstudent blir du del av eit fagmiljø ved Senter for undersøkande journalistikk (SUJO), saman med dyktige reportasjeleiarar, doktorgradskandidatar og journalistar frå norske mediehus. Her får du fordjupe deg i undersøkande metode og formidling. 

  • Du kjem til å lære å analysere store datamengder og bryte ned komplekse problemstillingar
  • Vidare vil du lære engasjerande historieforteljing og digitale presentasjonsteknikkar

Masterprogrammet er eit heiltidsstudium, men studiet kan kombinerast med jobb til dømes i mediebedriftene i Media City Bergen.  

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter med en rekke tilhørende institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!