Bachelor

Tysk

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Tysk

Tyskfaget passar for deg som både ønskjer å skaffe deg ferdigheiter i tysk språk på eit høgt nivå og kunnskap om historia, litteraturen og kulturen i dei tyskspråklege landa.

Du får høve til å fordjupe deg i skjønnlitteratur samstundes som du øver deg i å analysere og reflektere over tekstane. I tillegg blir det opna opp for å arbeide med ulike media som film, podcastar og nettsider, og du øver på å diskutere og halde presentasjonar på tysk.

I språkdelen av studiet jobbar vi både med praktisk tysk og lingvistikk. Praktisk tysk tar utgangspunkt i at ein lærer språk mest effektivt ved å bruke det aktivt i ulike situasjonar og sjangrar. I lingvistikken handlar det om å få kunnskap om språksystemet (grammatikk, fonetikk/fonologi). Tysk språk er i stadig endring, og derfor er vi mellom anna opptekne av å undersøkje ulike variantar av munnleg språk. Dessutan jobbar vi  med språk i ulike kommunikasjonssituasjonar.

  • forelesingar 
  • seminargrupper 
  • digitaliserte oppgåver 
  • praktiske øvingar 

Tyskland, Austerrike og Sveits har til samen eit tyskspråkleg folketal på nær 100 millionar og utgjer framleis eit språkleg-kulturelt kraftfelt med tett samhandling og samarbeid med Noreg. Ein bachelorgrad i tysk gir deg kunnskap og innsikt som kvalifiserer til ulike yrker, der du kan bidra til at banda til det tyskspråklege området kan oppretthaldast og styrkast.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights