Sammendrag
Bachelor
Bergen
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Tysk

Du får høve til å fordjupe deg i skjønnlitteratur samstundes som du øver deg i å analysere og reflektere over tekstane. I tillegg blir det opna opp for å arbeide med ulike media som film, podcastar og nettsider, og du øver på å diskutere og halde presentasjonar på tysk.

I språkdelen av studiet jobbar vi både med praktisk tysk og lingvistikk. Praktisk tysk tar utgangspunkt i at ein lærer språk mest effektivt ved å bruke det aktivt i ulike situasjonar og sjangrar. I lingvistikken handlar det om å få kunnskap om språksystemet (grammatikk, fonetikk/fonologi). Tysk språk er i stadig endring, og derfor er vi mellom anna opptekne av å undersøkje ulike variantar av munnleg språk. Dessutan jobbar vi  med språk i ulike kommunikasjonssituasjonar.

I litteraturdelen av studiet får du høve til å fordjupe deg i verk frå 1750 og til i dag. Vi les klassiske tekstar av forfattarar som er kjende frå litteraturhistoria og frå samtidslitteraturen. Det tematiske perspektivet for litteraturseminara våre spenner vidt: vi kan enten ta føre oss eldre og moderne drama, epikk og lyrikk i litteraturhistorisk kontekst, fokusere på aktuelle tema som eksil- og migrasjonslitteratur, erindringslitteratur eller filmatisering av litterære verk.

  • Forelesingar 
  • Seminargrupper 
  • Digitaliserte oppgåver 
  • Praktiske øvingar 

Tyskland, Austerrike og Sveits har til samen eit tyskspråkleg folketal på nær 100 millionar og utgjer framleis eit språkleg-kulturelt kraftfelt med tett samhandling og samarbeid med Noreg. Ein bachelorgrad i tysk gir deg kunnskap og innsikt som kvalifiserer til ulike yrker, der du kan bidra til at banda til det tyskspråklege området kan oppretthaldast og styrkast.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!