Sammendrag
Bachelor
Bergen
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

TV-produksjon

Studiet er akademisk forankra med ein teoretisk del der du lærer å analysere og vurdere ulike typar produksjonar. Du lærer om sjangrar, filmatiske verkemiddel, fortellingskonvensjonar og film- og TV-historie. Samtidig får du på dette studiet praktiske og handverksmessige ferdigheiter som er relevante for eit breitt spekter av audiovisuelle produksjonar: frå kortfilm til webserie til studioproduksjon til dokumentar til intervju.

Studiet er lokalisert i Media City Bergen, saman med sentrale medieselskap som NRK, TV2, ITV, BT og BA, så vi er tett på bransjen. Du får treffe desse naboane i undervisningssamanheng, og du skal ha utplassering hos relevante medieselskap. Det er slik sett ei praksisnær og bransjerelevant utdanning.

Utdanninga er unik i kraft av å vere plassert i ei medieklynge saman med sentrale medie- og teknologiselskap. Det er ei ny utdanning med flotte og nye fasilitetar og svært god utstyrspark.

  • TV-journalist
  • klippar
  • fotograf
  • lydperson
  • produsent

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!