Master

Systemdynamikk (Modellbasert samfunnsplanlegging)

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Systemdynamikk (Modellbasert samfunnsplanlegging)

I ei kompleks verd som stadig er i utvikling treng vi teoriar, metodar og verktøy til å hjelpe oss å forstå, administrere og kommunisere effektivt. Systemdynamikk studerer korleis og kvifor ting blir endra over tid.

Korleis utviklar vi eit solid sett med retningslinjer til å underbygge avgjerder som til saman bidrar til vellykka strategi, og som igjen fører til gunstig utvikling over tid?

For å svare på slike spørsmål får du opplæring i utvikling av simuleringsmodellar. Desse representerer årsak-og-verknad-struktur til system og ein lærer, ved hjelp av simulering, forstå systema sin dynamikk og å undersøke forholdet mellom dei.

  • Kva politikk gir mest gunstig utvikling over tid?
  • Korleis unngår vi å basere strategiar, politikk og avgjerder på feiloppfatningar? Korleis vurderer vi konsekvensane av desse, før dei blir iverksett i den sosiale konteksten?
  • Kva er den breiare verknaden av våre avgjerder over eit lengre tidsrom?

For tida er systemdynamikk ettertrakta i forsking og utdanning innan mange felt, samt til analyser av store selskap, myndigheiter, internasjonale byrå og konsulentselskap.

Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights