Bachelor

Språkvitskap

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Språkvitskap

Språkvitskap er studiet av språk, strukturen deira, korleis vi bruker språk og korleis språk varierer i tid og rom. Språk er ei naturlig evne ved menneske som vi ofte tar for gitt, men som har mange overraskande eigenskapar.

På studiet ser vi på mange sider av menneskeleg språk. Du får ei innføring i korleis du kan beskrive ulike språk, du lærer eit språk som står fjernt frå norsk, og du får ei innføring i korleis språk kan analyserast automatisk med ei datamaskin. 

Utviklinga av skriftspråk gjer det mogleg å overføre tileigna kunnskap gjennom generasjonar. Språk gjer det mogleg å diskutere ting som finst, men også alt som ikkje finst. Språk gjer det mogleg å gjenfortelle kva som har skjedd, kva som skjer og kva som kan skje. 

  • Forelesingar 
  • Seminargrupper 
  • Dataprogrammering, eksperimenter og praktiske øvingar 

Bachelorprogrammet i språkvitskap er eit studium på fulltid, det vil seie at du bruker om lag like mykje tid på studia som på ein full jobb. Du tar 30 studiepoeng kvart semester.  

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights