Sammendrag
Bachelor
Bergen
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Språkvitskap

På studiet ser vi på mange sider av menneskeleg språk. Du får ei innføring i korleis du kan beskrive ulike språk, du lærer eit språk som står fjernt frå norsk, og du får ei innføring i korleis språk kan analyserast automatisk med ei datamaskin. 

Utviklinga av skriftspråk gjer det mogleg å overføre tileigna kunnskap gjennom generasjonar. Språk gjer det mogleg å diskutere ting som finst, men også alt som ikkje finst. Språk gjer det mogleg å gjenfortelle kva som har skjedd, kva som skjer og kva som kan skje. 

Studiet passer for studentar som likar å oppdage strukturar, system og reglar. Lingvistikk kan ofte samanliknast med å knekke ein kode. 

  • Forelesingar 
  • Seminargrupper 
  • Dataprogrammering, eksperimenter og praktiske øvingar 

Bachelorprogrammet i språkvitskap er eit studium på fulltid, det vil seie at du bruker om lag like mykje tid på studia som på ein full jobb. Du tar 30 studiepoeng kvart semester.  

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!