Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Master
Bergen
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Sosiologi

Sosiologar arbeider med å forklare og tolke korleis vi blir forma av og korleis vi formar forholda rundt oss. Masterprogrammet i sosiologi gir deg kunnskap om en rekke samfunnsforhold, samtidig som du blir utfordra til å sjå samfunnet du er en del av frå ulike perspektiv og teoretiske synsvinklar.

Masterprogrammet i sosiologi gir ei brei orientering i arbeidsfelt, teoriar og metodiske tilnærmingsmåtar i faget. Du får auka forståing av samfunnsprosessar som angår ulike grupper og organisasjonar, og av samfunnet som heilskap. Du kombinerer generell teori- og metodekunnskap med fordjupingstema.

Du kan fordjupe deg i tema som:

  • Velferdsstatens institusjonar og virkemåte
  • Sosial ulikskap, kjønnsrelasjonar og klasseforhald
  • Arbeidslivets organisering og endring
  • Utdanning og utdanningsval
  • Migrasjon og etniske relasjonar
  • Familie og livsløp

Med ein master i sosiologi får du ein allsidig fagleg, analytisk og metodisk kompetanse som samfunnet og næringslivet treng. Du får evne til å fortolke, forstå og forklare ulike samfunnsfenomen.

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter med en rekke tilhørende institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!