Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Bachelor
Bergen
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Sosiologi

Vi lever i ei verd som stadig er i endring: globalisering, migrasjon og klimautfordringar pregar samfunnet. I sosiologistudiet lærer du å analysere korleis menneske blir forma av den historiske og institusjonelle konteksten dei lever i. Gjennom bruk av sosiologiske teoriar og forskingsmetodar drøftar vi spørsmål som:

Sosiologi i Bergen er sentral i norsk sosiologiutdanning. Vi underviser og gir rettleiing i mange emne som tek opp ulike samfunnsspørsmål, men er særleg opptekne av temaområda Velferd, ulikskap og livsløp,Migrasjon, integrasjon og mobilitet og Arbeid, klasse og utdanning.

 

  • Korleis har samfunnsforholda blitt til, og korleis blir dei endra?
  • Korleis kan samfunnsforholda skape sjansar og sette grenser for menneske?

Under bachelorutdanninga i sosiologi vil du ta ulike generelle sosiologiemne i teori og metode.

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter med en rekke tilhørende institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!