Vis studentum.no som: Mobil

Sosialantropologi - Master

Universitetet i Bergen

Sosialantropologi - Master

Sosialantropologi - Master

Sosialantropologi - Master har som mål å utdanne profesjonelle sosialantropologer som kan ta på seg oppgaver i samfunnet der det er behov for sosialantropologisk ekspertise. I løpet av studiet skal du sette deg inn i litteratur der faget sine holistiske og komparative ambisjoner og generelle metodiske og teoretiske tilnærmingsmåter blir drøftet.

Masterstudiet i sosialantropologi har som mål å kvalifisere deg til å gjennomføre et selvstendig forskingsprosjekt som munner ut i en avhandling.

Studiets innhold

Så fort det er praktisk mulig får du tildelt en fast veileder. I det første semesteret blir det holdt et obligatorisk kurs (SANT301) som kaster lys over sentrale og aktuelle sider ved forskingsprosessen, så vel metodiske som teoretiske: observasjon, dataproduksjon, framstilling av empirisk materiale, analyse og argumentutforming.

Parallelt med dette kurset følger du prosjektskrivings -seminaret (SANT302). I prosjektskissen skal du, i samarbeid med veilederen din, gjøre rede for de tematiske, teoretiske og praktiske sidene ved det planlagde feltarbeidet.

Den sentrale metodiske tilnærmingen i sosialantropologi er feltarbeidet. Feltarbeidet innebærer at man i lang tid lever nært sammen med andre mennesker for å samle informasjon og for å forstå, i bredest mulig forstand, det livet de lever. Feltarbeidet kan utføres nesten hvor som helst.

Karrieremuligheter

Sosialantropologer arbeider i mange ulike yrker, ofte i et tverrfaglig samarbeid, og gjerne også i jobbar som krever internasjonal kompetanse og krysskulturell innsikt. Antropologer arbeider i den offentlige forvaltingen, i internasjonale organisasjoner, på forskingsinstitutt, universitet, museum og høgskoler.

Opptakskrav/Søknad

Bachelor-/cand.mag.-grad med godkjent spesialisering/fordyping (80-90 studiepoeng/1 1.2 års studium) i sosialantropologi.

Studiefakta, Tittel m.m

Master

Studiepoeng (ECTS)

120

Universitetet i Bergen

universitetet i bergen

Universitetet i Bergen

Med sine sine 16 400 studenter og vel 3 600 ansatte er Universitetet i Bergen et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter og rundt 54 institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner. 

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
www.uib.no

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!