Master

Sosialantropologi

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Sosialantropologi

Sosialantropologi handlar om det kulturelle mangfaldet i verda. Du lærer å sjå tema som politikk, religion, makt, slektskap, identitet, konflikt og kommunikasjon i ein større sosial samanheng.

Det som skil sosialantropologi frå andre samfunnsvitskapar er at du kjem tett på menneske. Forskingsmetoden består først og fremst av deltakande observasjon på feltarbeid, som inneber å leve saman med folk i lang tid. Slik finn ein ut korleis verda blir forstått og kva som gir meining.

På masterstudiet i sosialantropologi kan du forske på det som interesserer deg aller mest, kor som helst i verda. Du får forme ditt eige, unike forskingsprosjekt frå skissestadiet til utføring av feltarbeid og analyse i etterkant.

  • tildelt fagleg rettleiar heilt i starten av studiet
  • tre heile semester til di eige forsking
  • tilgang til eigen lesesalsplass på instituttet
  • bli med i ein forskargruppe eller forskingsprosjekt dersom andre ved instituttet forskar på liknande tematikk eller same region

Mange sosialantropologar jobbar som kulturomsettarar, til dømes innanfor flyktning- og innvandringsfeltet, innanfor rusomsorg og barnevern, i både offentleg og privat sektor. Andre jobbar i næringslivet eller i internasjonale organisasjonar som Røde Kors eller FN. 

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights