Sosialantropologi

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Master
Bergen
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Sosialantropologi

Det som skil sosialantropologi frå andre samfunnsvitskapar er at du kjem tett på menneske. Forskingsmetoden består først og fremst av deltakande observasjon på feltarbeid, som inneber å leve saman med folk i lang tid. Slik finn ein ut korleis verda blir forstått og kva som gir meining.

På masterstudiet i sosialantropologi kan du forske på det som interesserer deg aller mest, kor som helst i verda. Du får forme ditt eige, unike forskingsprosjekt frå skissestadiet til utføring av feltarbeid og analyse i etterkant.

Meir informasjon under

  • tildelt fagleg rettleiar heilt i starten av studiet
  • tre heile semester til di eige forsking
  • tilgang til eigen lesesalsplass på instituttet

Mange sosialantropologar jobbar som kulturomsettarar, til dømes innanfor flyktning- og innvandringsfeltet, innanfor rusomsorg og barnevern, i både offentleg og privat sektor. Andre jobbar i næringslivet eller i internasjonale organisasjonar som Røde Kors eller FN. 

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!