Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Bachelor

Sosialantropologi

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Sosialantropologi

Sosialantropologi tar for seg alt frå menneske på flukt til overgangsritual, klimaendringar og terrorisme. Dette er studiet der du lærer om kulturelt mangfald i verda.

Forskingsmetoden er feltarbeid, der ein bor blant folk over lang tid for å få ei djup forståing av dei sosiale prosessane som bind oss menneske saman. På bachelorstudiet lærer du å sjå tema som politikk, religion, makt, slektskap, identitet, konflikt og kommunikasjon i ein større sosial samanheng:

Gjennom studiet lærer du å sjå bak polariserte meiningar og nyansere korleis tematikk vert framstilt, til dømes i media.

  • Kva er forholdet mellom individ og samfunn?
  • Korleis er makt fordelt, kven sitt med definisjonsmakta og kva konsekvensar får ulike avgjerder for kven?
  • Kva er det som gjer oss menneske like på tvers av sosiale og kulturelle bakgrunnar – og kva gjer oss forskjellige?

Studiar i utlandet er noko som vil gje antropologistudentar endå meir utbytte av det dei lærer hos oss. Vi oppmodar difor alle våre studentar å reise på utveksling. Du kan reise kvar som helst i verda og vere ute eit heilt år om du vil.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights