Sosialantropologi

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Bachelor
Bergen
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Sosialantropologi

Forskingsmetoden er feltarbeid, der ein bor blant folk over lang tid for å få ei djup forståing av dei sosiale prosessane som bind oss menneske saman. På bachelorstudiet lærer du å sjå tema som politikk, religion, makt, slektskap, identitet, konflikt og kommunikasjon i ein større sosial samanheng:

Gjennom studiet lærer du å sjå bak polariserte meiningar og nyansere korleis tematikk vert framstilt, til dømes i media.

Sosialantropologi er eit breitt fag både når det gjeld tema og region. Antropologar forskar på eksotiske stillehavsøyar, konsekvensane av klimaendringane, på digitale nettsamfunn, og på asylmottaket i bygda.

  • Kva er forholdet mellom individ og samfunn?
  • Korleis er makt fordelt, kven sitt med definisjonsmakta og kva konsekvensar får ulike avgjerder for kven?
  • Kva er det som gjer oss menneske like på tvers av sosiale og kulturelle bakgrunnar – og kva gjer oss forskjellige?

Studiar i utlandet er noko som vil gje antropologistudentar endå meir utbytte av det dei lærer hos oss. Vi oppmodar difor alle våre studentar å reise på utveksling. Du kan reise kvar som helst i verda og vere ute eit heilt år om du vil.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!